Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige kommenterar Sven Hunhammars betänkande i utfasningsutredningen

Dela

I dag har Sven Hunhammar överlämnat utfasningsutredningens betänkande ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. Drivkraft Sverige kommer att gå igenom betänkandet mer i detalj, men delar Hunhammars bedömning att fossila drivmedel ska fasas ut samt att den ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot finns det en del frågor som behöver få svar.

- Drivmedelsbranschen har tagit fram en färdplan för klimatneutral konkurrenskraft och arbetar intensivt med att Sverige ska nå det ambitiösa målet om ett klimatneutralt samhälle senast 2045. Omställningen pågår i hela värdekedjan med flera energislag och för flera transportslag. Det handlar bland annat om ökad elektrifiering och att byta ut fossila drivmedel till förnybara drivmedel, säger Johan G Andersson VD Drivkraft Sverige.

Vidare är det viktigt att betänkandet lyfter fram att utfasningen av fossila drivmedel behöver vara så hållbar och kostnadseffektiv som möjlig. Samtidigt ska transportsektorn fortsätta att tillgodose tillgänglighet och konkurrenskraft för medborgare och näringsliv i hela landet.

- Drivkraft Sverige delar uppfattningen att Sverige ska vara ett föregångsland, där både hållbarhet och kostnadseffektiva lösningar vägs in för att klara omställningen på ett konkurrenskraftigt sätt, säger Johan G Andersson.

En annan viktig fråga är att regering och riksdag måste driva på utvecklingen inom EU så att utfasningen av fossila drivmedel går i takt med övriga EU. Om Sverige genomför förändringar ensidigt ger det liten effekt samt att svenskt näringsliv missgynnas jämfört med konkurrenterna i övriga Europa.

Drivkraft Sverige delar uppfattningen om att förbränningsmotorer kommer att behövas under mycket lång tid. Det gäller särskilt tunga transporter, sjöfart och flyg. Därför behövs olika lösningar för att minska klimatpåverkan. Elektrifieringen och användningen av biodrivmedel behöver öka för att Sverige och andra länder ska nå sina klimatmål.

Delar av betänkandet ställer sig Drivkraft Sverige dock frågande till. Ett exempel är att Hunhammar spekulerar om tillgång på hållbara biodrivmedel, men däremot inget om tillgången på råvaror till hållbara batterier. Andra områden som behöver analyseras mer är samhällskostnaden som knappt berörs i betänkandet och vem som har ansvar för att leverera den ‘sista droppen’ av fossila drivmedel. Det är en fråga som inte minst svenska försvaret är intresserad av att få svar på. Dessa frågor kan en drivmedelskommission besvara.

Avslutningsvis lyfter betänkandet fram betydelsen av att vägen framåt behöver kontrollstationer så att den är robust, vilket drivmedelsbranschen länge poängterat behovet av. Samtidigt ska det finnas en flexibilitet eftersom utvecklingen är osäker.

- Vi delar den uppfattningen. Det som är utvecklingsprojekt idag kan bli en brygga till nästa steg i omställningen eller bli morgondagens standardlösningar imorgon. Vi vet inte exakt hur, men det vi vet är att olika drivmedelslösningar behövs för att klara klimatmålen och samtidigt erbjuda resor och transporter på ett hållbart sätt i hela Sverige, säger Johan G Andersson.

För ytterligare information kontakta:

Johan G. Andersson, VD, mobil: 070-667 06 03, johan.g.andersson@drivkraftsverige.se

Sofie Quant, Kommunikationschef, mobil:070-667 30 19, sofie.quant@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges kommentar på budgeten: vi efterlyser teknikneutralt styrmedel6.9.2021 14:19:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa vid pressträffen, satsar stora belopp på klimatbonus för nybilsförsäljningen. Men regeringen behöver satsa på klimatstyrning där flera olika lösningar ges möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter. Drivkraft Sverige hade gärna också sett satsningar inom bonus malus på transporter som använder biodrivmedel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum