Drivkraft Sverige

Drivkraft Sveriges kommentar på budgeten: vi efterlyser teknikneutralt styrmedel

Dela

Drivkraft Sverige spelar in på regeringens höstbudget för transport och infrastruktur som presenterades i dag. Budgeten som innehåller ”sköna gröna klimatåtgärder” som infrastrukturminister Tomas Eneroth sa vid pressträffen, satsar stora belopp på klimatbonus för nybilsförsäljningen. Men regeringen behöver satsa på klimatstyrning där flera olika lösningar ges möjlighet att bidra till minskad klimatpåverkan för resor och transporter. Drivkraft Sverige hade gärna också sett satsningar inom bonus malus på transporter som använder biodrivmedel.

”För att nå klimatmålen måste omställningen till förnybart stå på flera ben och omfatta flera energislag, som varierar i betydelse under olika tidsperioder. Vi skulle gärna vilja se satsningar på hållbara, förnybara drivmedel som kan användas här och nu för att sänka utsläppen och som också i hög grad kommer att sänka utsläppen hos flyg och sjöfart och tunga vägtransporter”, kommenterar Johan G Andersson, VD Drivkraft Sverige.

Ett teknikneutralt styrmedel för mobilitet är viktigt ur flera aspekter. Det är svårt och nästintill omöjligt att idag kunna förutsäga vilka tekniksprång som är möjliga på 10-30 års sikt och att därför låsa fast ett styrmedel vid att det måste vara någon form av eldrift för att få den högre bonusen, kan få konsekvenser som idag är oöverblickbara.

2045 kommer många fordon med förbränningsmotorer, särskilt inom den tunga trafiken, att trafikera vägarna. För flyget är det biodrivmedel eller elektrobränslen som är prioriterade hållbara lösningar de kommande decennierna.

Biodrivmedel är ett kostnadseffektivt sätt att nå klimatmålen för nya bilar och befintlig fordonsflotta. Trafikverket har tagit fram ett inriktningsunderlag, som understryker att elektrifieringen kommer att ta tid och att det krävs ökad användning av biodrivmedel för att nå klimatmålen.

”Det är svårt att leverera cirkulära lösningar på egen hand. Vi ser därför stora möjligheter att driva den hållbara utvecklingen tillsammans med samtliga energislag genom en Drivmedelskommission”, avslutar Johan G Andersson.

Presskontakt Ebba Fredin, 0730-447120 eller ebba.fredin@drivkraftsverige.se

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige kommenterar EU:s ”Fit for 55”14.7.2021 16:46:00 CEST | Pressmeddelande

Idag har EU-kommissionen presenterat lagstiftningspaket ”Fit for 55” för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är en ambitiös plan, som tar ett helhetsgrepp om omställningen och som även reflekterar kring livscykelperspektiv på utsläpp, vilket är positivt. Den innebär dock att hållbara biodrivmedel inte får rätt förutsättningar för att ha möjlighet att fullt ut bidra till omställningen. Risken är därför stor att målen inte kan nås.

Drivkraft Sverige kommenterar Sven Hunhammars betänkande i utfasningsutredningen1.6.2021 13:23:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Sven Hunhammar överlämnat utfasningsutredningens betänkande ”I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040” till regeringen. Drivkraft Sverige kommer att gå igenom betänkandet mer i detalj, men delar Hunhammars bedömning att fossila drivmedel ska fasas ut samt att den ska ske på ett kostnadseffektivt sätt. Däremot finns det en del frågor som behöver få svar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum