WSP Sverige

Drygt 25 procent av dricksvattnet försvinner i läckage

Dela

Sveriges vatten- och avloppssystem står inför stora renoveringsbehov. Hela 25 procent av det rena dricksvattnet som produceras i våra vattenreningsverk rinner bokstavligen ut i sanden. I Danmark är samma siffra åtta procent.

Enligt en färsk rapport från WSP har vi fortsatt en god kvalitet på dricksvattnet i Sverige men däremot är underhållet av vårt ledningssystem kraftigt eftersatt.

– VA-taxorna skulle behöva höjas med 100 procent under de närmsta 20 åren för att framtidssäkra den kvalitet vi har idag. I Sverige saknas ett politiskt tryck i frågan. Många ser det som en självklarhet att det finns rent vatten i kranen till nästan ingen kostnad. De politiska incitamenten att investera i något som inte syns och inte heller utgör något problem just idag är för svaga, säger Joakim Pettersson, seniorkonsult på WSP.

Bristande underhåll bidrar bland annat till att stora delar av det renade dricksvattnet aldrig når konsumenten. I Danmark ser dock bilden helt annorlunda ut. Där infördes 1994 en statlig straffavgift på läckage över 10 procent.

– Straffavgifter kan vara ett sätt att skynda på utvecklingen, men det behövs framförallt ett ökat medvetande bland våra beslutsfattare och tydliga politiska målsättningar och prioriteringar. Investeringar i modern digital teknik för att hitta läckor är en av framgångsfaktorerna i Danmark. Att tillåta så stort läckage och samtidigt uppmana medborgare att spara på vattnet kan vara lite demoraliserande, menar Joakim.

Torka och kraftiga regn ställer också till det för dåligt anpassade VA-system. Det är vanligt att oönskat vatten läcker in i ledningarna. Läckaget är alltså åt båda hållen.

– Just nu skjuter vi över kostnaderna för upprustningen på nästa generation och ökar risken för problem likande det som skedde i Norge innan sommaren där 2000 personer insjuknade av förorenat vatten, säger Joakim

Fakta

  • 95 procent av svenskarna är nöjda med dricksvattnet
  • Vatten- och avloppssystemet är den infrastruktur som allmänheten anser är viktigast för att samhället ska fungera
  • Trots detta uppger endast 40 procent att det är en av de viktigaste infrastrukturerna att investera i. En anledning kan vara att 83 procent svarar att de upplever att VA-systemet fungerar bra.
  • Det råder kompetensbrist inom VA-området. I en nyligen genomförd undersökning av 34 kommuner svarar 20 kommuner att tillgången på kompetens är den största utmaningen för att genomföra investeringar.


Om rapporten VA-skulden – sanning eller myt

År 2014 gjorde WSP en fördjupad analys som belyste frågeställningarna kring det svenska vatten- och avloppsledningsnätets status. Rapporten pekade ut möjliga strategier för en långsiktigt hållbar förvaltning av VA-infrastrukturen. Nyligen genomförde WSP en uppdatering av den rapporten. Rapporten görs på uppdrag av VA-Fakta. Ladda hem rapporten.

För mer information, vänligen kontakta

Joakim Pettersson, seniorkonsult
joakim.a.pettersson@wsp.com
076 119 39 76

Ellen Huitfeldt, PR Manager
ellen.huitfeldt@wsp.com
070 162 93 11

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

WSP Sverige
WSP Sverige
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Tillsammans har vi 49 000 medarbetare på över 550 kontor i 40 länder. I Sverige har vi omkring 4 200 medarbetare på ett 50-tal kontor.

Följ WSP Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP Sverige

WSP medverkar i utvecklingen av Sveriges första fossilfria förskola11.9.2019 13:40:39 CESTPressmeddelande

Göteborgs Stad har som mål att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser med 75% fram till 2050. Som ett led i det arbetet startar nu ett innovationsprojekt med målet att bygga en fossilfri förskola. Förskolan, som fått namnet Hoppet, byggs av Derome. WSP har knutits till projektet för att hitta optimala lösningar genom att utreda och testa olika processer, material och metoder.

Tunnelbanestationer kan vara en god affär för långsiktiga investerare26.8.2019 08:46:00 CESTPressmeddelande

Det finns en allt större efterfrågan på långsiktiga investeringar för utländskt och svenskt pensionskapital. En färsk forskningsrapport från WSP och LTH visar att exempelvis tunnelbanestationer skulle kunna ha potential att locka kapital och utvecklas genom privat ägande. Privat ägande av infrastruktur är en kontroversiell och komplex fråga, men i den forskning som WSP bedrivit har man identifierat ett antal områden där potentialen är stor - både att locka privat kapital och där nyttan för medborgarna skulle öka. Ett exempel är tunnelbanestationer. Det är få platser som har så bra lägen i staden, men som ofta är kraftigt outnyttjade. Liljeholmen är ett bra exempel där kommersiell utveckling av platsen lett till både goda affärer och en ökad service till trafikanterna. Ett annat exempel är rastplatser i mer trafikerade lägen. Dessa kan bära på en kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna skapa en mycket bättre upplevelse för trafikanterna. – Vi vi

​WSPs Helena Klintström invald i rådet för Agenda 20304.7.2019 11:27:00 CESTPressmeddelande

Rådet för Agenda 2030 som ska stödja, bevaka, utvärdera och ge råd i Stockholm stads arbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling leds av Gustav Fridolin. Rådet består av 17 ordinarie ledamöter, både politiska representanter och opolitiska, sakkunniga ledamöter. – Jag är så stolt över att få ha blivit invald i rådet. Det känns stort att få nämnas bredvid andra sakkunniga som exempelvis Johan Kuylenstierna före detta vd på Stockholm Environmental institute, Gertrud Åström som skrivit nästan alla betänkanden om jämställdhetsmål och Ahmed Abdirahman på Stockholms Handelskammare och Global Village, säger Helena Klintström, ansvarig för hållbar stadsutveckling på WSP. Helena kommer med sin bakgrund att ta särskilt ansvar för frågor kring hållbar stadsutveckling och jämställdhet. – Jag ser mycket fram emot att titta närmare på hur vi kan stötta Stockholm stad i hur stadsutvecklingen kan användas för att bryta segregation, minska ensamhet och öka jämställdhet, avslutar Helena Klintst

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum