Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

EIB stöttar banbrytande landbaserad laxodling med SEK 530 miljoner för grön, hållbar produktion av svensk lax till RE:OCEAN i Säffle

Dela
EIB, EU:s klimatbank, gör en riskinvestering på 530 miljoner kronor i livsmedelsföretaget RE:OCEAN, som stödjer utvecklingen av Sveriges första landbaserad fiskodling i Säffle, Värmland. Detta projekt är en av de största investeringarna inom innovativ och hållbar matproduktion i Sverige någonsin, som stöttar den svenska bioekonomin genom att producera hållbar fisk i en storskalig, landbaserad och havsliknande miljö. Anläggningen i Säffle kommer att producera 10 000 ton fisk per år — det motsvarar en av fem laxar som äts i Sverige. Nästan all lax som äts i Sverige idag är importerad.

PRESSMEDDELANDE
Luxemburg/Stockholm, 20/12/2022

Djupt i de värmländska skogarna, i Säffle, finansierar nu den Europeiska Investeringsbanken (EIB) ett nytt, och höginnovativt projekt: en storskalig, hållbar landbaserad fiskodling.Syftet är att möjliggöra för produktion av svenskarnas favoritfisk, lax, som i dagsläget i stort sett enbart importeras. EIB:s finansiella stöd kommer att möjliggöra för företaget inom landbaserad fiskproduktion, RE:OCEAN, att utveckla Sveriges första, kommersiella och storskaliga, landbaserade laxodling med spjutspetsteknologi för att återvinna allt vattnet i anläggningen.

Anläggningen kommer att omfatta alla produktionssteg under ett tak, från ägg till skörd, slakt, förädling och förpackning. Det kommer att möjliggöra leverans av färsk, hållbar lax direkt till svenska stormarknader och restauranger. Svenskar äter i snitt 12 kg fisk per år. Detta bioekonomi-projekt säkerställer en högre grad av inhemsk mat- och proteinproduktionsoberoende för Sverige, genom att producera nästan 20 procent av den inhemska konsumerade laxen lokalt.

Kommersiella fiskbestånd runt om i världen är utsatta för stora påfrestningar, där 90 procent av dem antingen utnyttjas maximalt eller överfiskas. Samtidigt ökar den globala efterfrågan. RE:OCEANs nya etablering av ”ett hav på land” ger en alternativ, skalbar och hållbar ny källa till fisk. Laxen kommer att odlas i 88 bassänger under övervakade förhållanden, med rent vatten som cirkulerar, renas och återanvänds i ett slutet kretslopp. Denna nya teknik skapar en helt ren vattenmiljö för fisken; tillåter full kontroll, från ägg till färdig produkt, utan utsläpp eller förorening av floder eller hav. Projektet kommer även att stödja den lokala ekonomin och bidra till att öka den regionala sysselsättningen.

Projektet stöds av Sveriges tre ledande livsmedelshandlare — Axfood, Coop och ICA — som ser stora möjligheter i att kunna erbjuda konsumenterna hälsosam och hållbar svensk lax.

EIB:s vicepresident Thomas Östros, ansvarig för EIB:s verksamhet i Sverige, kommenterade:

”På EIB är vi mycket nöjda över att finansiera detta banbrytande, stora projekt för hållbar livsmedelsproduktion. RE:OCEANs nya anläggning kommer inte enbart att förse den Sveriges befolkning med hållbart, svenskproducerad lax, utan den är även producerad på ett nytt, innovativt och klimatvänligt sätt, med hjälp av den senaste tekniken för att återvinna vattnet i anläggningen. Dessutom har livsmedelsförsörjningen blivit en viktig del av den kritiska infrastrukturen i varje ekonomi, där laxanläggningen i Säffle kommer att stärka Sveriges självförsörjning på livsmedel och motståndskraft.”

Morten Malle, VD för RE:OCEAN sa:

”Vi är mycket glada över EIB:s stöd. Investeringen är en stark förtroendesignal, och ett resultat av 12 månaders nära samarbete och dialog. Processen i sig bekräftar vårt teams unika erfarenhet inom branschen och vår teknologi som kommer göra det möjligt för konsumenter att njuta av hälsosam och mer hållbart lokalproducerad lax”

Katarina Klingspor, styrelseordförande RE:OCEAN kommenterade:

”EIB-investeringen bekräftar RE:OCEANs pionjär-projekt med att skapa en revolutionerande, toppmodern teknologi nära Sveriges lax-konsumenter. Med stödet från EIB och andra investerare planerar vi att gå vidare med konstruktionen av anläggningen för att komma upp i full produktion av lax redo för tallriken till 2026.”

Finansiering av innovation inom klimatåtgärder och hållbarhet

Finansieringsprojektet för fiskodlingar med bioekonomi är i linje med Europeiska unionens policy-inriktning, samt EIB:s verksamhet för att stödja Europas gröna omställning, och med åtagandena i Parisavtalet. Det är även i linje med EU:s och EIB:s policies för att uppfylla klimatåtgärder och miljömässiga hållbarhetskriterier, och bidrar till EU:s bioekonomi och paketet för cirkulär ekonomi. Det kommer tillika att möjliggöra hållbar produktion, förädling, distribution och konsumtion av lax, samt minska matsvinnet. Vidare kommer projektet att minska utsläppen av växthusgaser genom användning av förnybara källor i produktionsprocessen.

Bakgrundsinformation

Om EIB

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av de 27 EU-medlemsstaterna. Den är verksam i cirka 160 länder och är världens största multilaterala långivare för klimatåtgärdsprojekt. Banken tillhandahåller långsiktig finansiering för ekonomiskt hållbara investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. EIB:s Climate Bank Roadmap 2025 anger ambitionen att stödja 1 biljon euro av klimatåtgärder och investeringar i miljömässig hållbarhet under decenniet fram till 2030, och anpassa alla dess nya verksamheter till målen och principerna i Parisavtalet.

Om InnovFin Energy Demonstration Projects

InnovFin Energy Demonstration Projects (EDP) tillhandahåller lån, lånegarantier, eller finansiering av eget kapital mellan 7,5 miljoner euro och 75 miljoner euro till innovativa demonstrationsprojekt inom områdena energisystemomvandling, inklusive, men inte begränsat till förnybar energiteknik, smarta energisystem, energilagring och utnyttjande och lagring av kolavskiljning. De kan avse innovativa energisystemtillgångar, tillverkningsprocesser eller tjänster, samt, på pilotbasis, projekt som stödjer den cirkulära ekonomin. Lånet garanteras av Europeiska kommissionens forsknings- och utvecklingsprogram. Produkten tillhandahålls direkt av EIB och stödjer innovativa projekt fram till slutet av 2022.

För mer information, besök www.eib.org

Om RE:OCEAN

RE:OCEAN (tidigare Premium Svensk Lax) revolutionerar fiskindustrin med framtidens landbaserade laxodling, med en storskalig anläggning i Säffle. Med ett nytt hav på land kan vi lokalt producera 10 000 ton hållbar och hälsosam lax varje år.

  • 10 000 ton lax per år vid full produktion
  • 99,99% av allt vatten återanvänds i en sluten miljö
  • 100% Fossilfri energi för att driva anläggningen
  • 2026 Full produktion

För mer information, besök www.reocean.se

Presskontakt

RE:OCEAN: VD Morten Malle,malle@reocean.se, tel.: +45 25 17 50 15, eller styrelseordförande Katarina Klingspor, katarina@reocean.se, tel.: +46 730 87 53 60

EIB: Ulf Bergström, u.bergstrom@ext.eib.org, tel.: +352 4379 77019

Webbsida: www.eib.org/press— Press Office: +352 4379 21000 — press@eib.org

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Katarina Klingspor, Styrelseordförande RE:OCEAN
Katarina Klingspor, Styrelseordförande RE:OCEAN
Ladda ned bild
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
Ladda ned bild
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg.
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg.
Ladda ned bild
REOCEAN
REOCEAN
Ladda ned bild
REOCEAN
REOCEAN
Ladda ned bild
Morten Malle, VD RE:OCEAN
Morten Malle, VD RE:OCEAN
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

EU-banken EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar23.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Luxemburg/Stockholm, 2022/12/23 Sverige: EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar. EIB tillhandahåller ett lån på 20 miljoner euro till svenska bioteknikföretaget Affibody EIB-lånet ska finansiera forskning och utveckling av nästa generations biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag - svenska fintechbolaget Froda får EU-finansiering30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Det svenska fintech-bolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.

Förverkligade klimatdrömmar-fotoutställning invigs i Malmö 25/1124.11.2022 15:36:29 CET | Pressmeddelande

24/11/2022 Fredagen den 25/11 inviger EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB), samt Malmö Stad en fotoutställning i centrala Malmö, på Malmö Live. Fotoutställningen visar 21 innovativa och klimatvänliga projekt för ökad hållbarhet, som EIB nyligen har finansierat i Sverige och som visar hur EU stödjer den gröna omställningen i svenska projekt. Bilderna kompletteras av bildtexter som förklarar hur EU stödjer grön energi, hållbara transporter, innovativ återvinning, vattensnåla duschar och andra innovationer i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum