Trafikverket

Ekodukt ska öka djurens rörlighet och minska olyckorna på E6

Dela

E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och fungerar som en barriär för de djur och växter som finns i landskapet. För att motverka detta bygger Trafikverket nu en ny ekodukt. Den 4 januari startar bygget.

Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan. ILLUSTRATION: Veidekke
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan. ILLUSTRATION: Veidekke

En ekodukt innebär vinster för både djur, trafikanter och samhälle. Det gynnar den biologiska mångfalden, djuren får det lättare att ta sig över vägen och det skapas förutsättningar för en ökad trafiksäkerhet eftersom risken för viltolyckor minskar.

- E6 över Hallandsåsen är hårt trafikerad och har idag viltstängsel på långa sträckor för att förhindra olyckor. Men stängslen blir ett hinder för djurens vandringsstråk och därför vill vi nu bygga den här ekodukten. För att minska vägens barriäreffekt och på samma gång öka trafiksäkerheten för de som färdas på vägen, säger Fatri Rexhepi, projektledare Trafikverket.

Ekodukten kommer att ligga på Hallandsåsen mellan Båstad och Ängelholm. I området rör sig djur som älg och vildsvin, men även mindre däggdjur är vanligt förekommande. Landskapet präglas av Hallandsåsens höjder och skogsbeklädda branter.

- Den 32 meter breda ekodukten kommer hålla ihop faunan på de olika sidorna av E6, så att djuren inte ska behöva vistas i åtskilda miljöer. Vi kommer att plantera växtarter på bron från den närliggande miljön, för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. I vår utformning av ekodukten har vi strävat efter att skapa en upplevelse för trafikanter som passerar under bron att landskapet dominerar över vägen. Ekodukten ska tydligt signalera att den är till för djur och natur, säger Fatri Rexhepi, projektledare Trafikverket.

Utöver ekodukten ska det byggas viltuthopp som möjliggör för djuren som kommit in i vägområdet att ta sig ut igen. Vägen kommer också att kompletteras med viltstängsel på en 12 kilometer lång sträcka. Ekodukten kommer att byggas med valv av stål.

- Det är en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan. Utöver klimatvinsterna är det ett kostnads- och tidseffektivt byggsätt som kommer innebära att vi kan minska trafikstörningarna, säger Fatri Rexhepi.

Trots att mycket planering gjorts för att minska trafikpåverkan så kommer trafikanter på sträckan att känna av arbetet.

- Från 4 januari fram till slutet av september kommer två körfält i norrgående riktning och ett i södergående vara öppna. Det innebär att ett körfält i vardera riktning stängs av. Hastigheten sänks i arbetsområdet, inte minst för att skapa en god arbetsmiljö för de som är med och bygger, säger Fatri Rexhepi.

Vid några kortare tillfällen kommer Trafikverket att stänga av vägen helt och leda om trafiken. Mer information om när och hur kommer längre fram.

Läs mer: https://www.trafikverket.se/faunapassagehallandsasen

Kontakter

Fatri Rexhepi, projektledare Trafikverket, 010-123 62 42
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan. ILLUSTRATION: Veidekke
Ekodukten kommer att byggas med valv av stål, en lösning som sparar in på mängden betong och därmed minskar klimatpåverkan. ILLUSTRATION: Veidekke
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum