Region Örebro län

En gemensam strategi för framtidens godstrafik

Dela

Med en förhoppning om att underlätta invånarnas vardag samt om att utveckla handeln och godstransporterna i Mellansverige har sju län enats om en gemensam godsstrategi. Ett av de sju länen är Örebro och Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd, gläds över ett lyckat storregionalt samarbete.

När samhällsbyggnadsnämnden sammanträdde i dag, den 23 september, hade de att ta ställning till ett ärende med rubriken ”Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen”. Bakom rubriken gömmer sig ett väl utvecklat samarbete där alla de inblandade länen har det gemensamma målet om att kunna erbjuda en hållbar storregion som binds samman av en väl fungerande infrastruktur för gods och transporter.

- När det gäller godstrafiken har vi hittat en samsyn vad gäller både nuläget och de utmaningar som väntar oss framöver. Utifrån det har vi sen kunnat prioritera viktiga satsningar som kommer att komma oss alla till del på ett bra sätt, säger Nina Höijer.

Hallsberg - godstrafikens svenska hjärta

Nina Höijer konstaterar att många av de frågor som är viktiga för Örebro läns del har presenterats på ett framträdande sätt i den gemensamma strategin.

- Det handlar om att identifiera och sen förbättra de stråk och noder som ger det största mervärdet för så många som möjligt. Från vår sida är Hallsberg ett sådant exempel. Det är, och ska förbli, godsjärnvägssveriges hjärta, säger Nina Höijer.

Tillförlitliga transporter

I arbetet med godsstrategin har hållbarhetsaspekten varit viktig. Mycket kraft har lagts på att försöka minska transportsektorns beroende av fossila drivmedel samt bidra till minskad trängsel, mindre buller och bättre luftkvalitet.

- Den här godsstrategin blir en bra grund att stå på när vi ska säkra tillförlitliga och effektiva transporter inför framtiden. Hur vi lyckas med det är i sin tur avgörande för regionens och landets ekonomiska utveckling likaväl som det är en förutsättning för en minskad belastning på miljön, säger Nina Höijer.

De sju länen

De sju län som ingått i samarbetet är Örebro, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Gotland.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Karin Wallin, infrastrukturstrateg, telefon: 019-602 63 58

Simon Jäderberg, infrastrukturstrateg, telefon: 076-695 16 80

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nina Höijer
Nina Höijer
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum