Region Örebro län

En hälso- och sjukvårdsbudget i pandemins spår

Dela

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i dag den 22 januari att anta budgeten för 2021, och den omfattar vård och hälsa för 9,2 miljarder kronor. En viktig uppgift för nämnden under året kommer att vara att skapa förutsättningar för en fortsatt god utveckling av sjukvården efter pandemin.

Under 2020 har hälso- och sjukvårdens kapacitet ställts på sin spets och mycket av den vård som kan vänta har fått stå tillbaka för att kunna bereda nödvändig vård åt sjuka patienter i covid-19.

Prioriterat att ta hand om den uppskjutna vården

- Vi står ännu mitt i pandemin och det kommer att påverka hela verksamhetsåret 2021 och sannolikt åren som kommer, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Men under 2021 behöver vi arbeta med den uppskjutna vård som pandemin givit upphov till. Vi ska också ta tillvara och fortsätta utveckla det som vi gjort bra under pandemin, inte minst  samarbetet med kommunerna om äldrevården och utvecklingen av digitala vårdmöten.


Fortsatt utveckling av nära vård
Samarbete med kommunerna och modern teknik för att möta patienterna i deras vardag är också del i arbetet för en mer nära vård. Förändringen av hälso- och sjukvården med en utökad och tillgänglig primärvård som bas ska fortsätta under 2021. Under året kommer regionen också ha större fokus på det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet.
- God hälsa är inte jämlikt fördelad i befolkningen i dag, utan påverkas av olika faktorer. Vården måste bli bättre på att motivera och stötta invånarna i att leva så hälsosamt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Det är förstås viktigt för att förhindra sjukdom och lidande för den enskilde, men det är också ett sätt att hushålla med knappa resurser.

Specialiserad och högspecialiserad vård
Den specialiserade och högspecialiserade vården är i stark förändring i Sverige och i den förändringsprocessen ska Region Örebro län vara en viktig del.
- Det är viktigt för vårt läns invånare att det finns god och modern specialistvård i vårt län, säger Karin Sundin. För att öka både kvalitet och effektivitet behöver vi fortsätta att utveckla olika centra vid länets tre sjukhus. Vi ska också vara riktigt framstående i flera delar av den högspecialiserade vården. Det är bra för länets invånare. Det är också bra om vi kan hjälpa patienter från andra län och det är bra för att flera ska vilja jobba i sjukvården i just vår region.  

Ekonomisk osäkerhet
De ekonomiska förutsättningarna inför 2021 är behäftade med stor osäkerhet på grund av den pågående pandemins effekter. Staten har under 2020 skjutit till statsbidrag för att kompensera för kostnader för covidvård, provtagning och vaccinering. De underliggande problemen för att få hälso- och sjukvårdens ekonomi i balans kvarstår dock och det långsiktiga arbetet för att bedriva en mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård fortgår.

Kontakt:
Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 0721420620

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Sundin
Karin Sundin
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Genomgången av hanteringen av överblivna vaccindoser klar23.2.2021 15:15:07 CETPressmeddelande

Nu är den genomgång klar där Region Örebro län har granskat hur de överblivna doserna vid inledningen av vaccineringen har använts. Genomgången visar att ett mindre antal doser, några tiotal, givits till personer utanför bestämd prioriteringsordning. Anledningen till det har varit ambitionen att varje dos ska tas tillvara, samtidigt som det inledningsvis saknades rutiner för hur dessa överblivna doser med kort hållbarhet snabbt skulle kunna ges till personer inom prioriteringsordningen. Sedan dess har rutiner tagits fram för detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum