BRIS - Barnens Rätt i Samhället

En sommar som aldrig förr

Dela

Inställda aktiviteter och firanden, ökade familjekonflikter när fler är hemma under långa perioder och svårare att få stöd och vård när samhället fortsatt håller stängt. Inför sommarlovet märks besvikelsen, rädslan och frustrationen hos barn när ingen kan svara på hur länge krisen kommer att pågå. Samtalen till Bris under senvåren indikerar att sommaren kan bli jobbigare än vanligt för många barn.

– Den här speciella våren har gett en försmak av hur sommaren kan bli i Bris stödlinje och därför stärker vi bemanningen i stödverksamheten. Sannolikt kommer samtalsämnen som att känna sig ensam i sin utsatthet och svårigheter att få stöd och hjälp under semestertider vara vanliga under sommarlovet eftersom samhällskrisen innebär fortsatt isolering, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Familjekonflikter ökar i samtalen till Bris

När isoleringen i samhället fortsätter medför det att situationen för barn i familjer där det redan fanns en svår utsatthet riskerar att förvärras. Frågor om familj och familjekonflikter var redan innan coronakrisen det näst vanligaste ämnet, efter psykisk ohälsa, som barn sökte stöd för hos Bris.

Under april har Bris haft runt 20 procent fler samtal än under en genomsnittlig månad 2019, medan samtalen om familjekonflikter under samma period har ökat med nästan 60 procent. Bris kuratorer har även under april fått fler samtal från barn om psykiskt och fysiskt våld än normalt.

”Jag har problem hemma. Jag tycker att mina föräldrar är lite överbeskyddande och att de skyddar mig från att göra det jag älskar. Och sen hotar de ibland att slå mig. Jag får inte gå ut för att de är rädda att jag ska få Corona och smitta dem.”

– Familjekonflikter och utsatthet för våld är tyvärr vanliga ämnen hos Bris även under mer normala förhållanden, men ju längre krisen pågår desto tydligare blir tendensen i barns samtal. I takt med att påfrestningarna blir långvariga och barn och vuxna till följd av pandemin tillbringar stora delar av sin tid i hemmet kan konflikter i hemmet öka eller bli mer påtagliga för barn, säger Magnus Jägerskog.  

Döden har kommit närmare

Under våren har fler samtal än vanligt handlat om döden. Dagliga nyhetsrapporteringar om antal döda personer i världen och i Sverige påverkar och gör att döden för många kommer närmare än tidigare.

”Jag har så himla mycket dödsångest och hela coronakrisen får allt att kännas sämre, det pratas bara om döden överallt och det gör mig rädd för allt, verkligen allt.”

I takt med att fler dör i sviterna av det nya viruset blir fler barn direkt, eller indirekt påverkade när släktningar och kompisars släktningar blir allvarligt sjuka. Det väcker både behov av samtal kring döden och oro hos en del. Till exempel uppkommer frågor som ”Vem kommer att ta hand om mig ifall mina föräldrar dör?”. För barn med hälsoångest blir situationen särskilt svår eftersom oron för att bli smittad eller smitta andra påverkar hela livet och det dagliga måendet.

Samtidigt som många barn inser att restriktioner i samhället handlar om att begränsa smittspridningen finns det hos många en besvikelse över att viktiga händelser man sett fram emot blir inställda och att det inte går att träffa släktningar som är i riskgrupp för att insjukna allvarligt. Avsaknaden av kontroll kring det som sker i världen och det faktum att ingen vet hur länge det här kommer att pågå kan vara svårt att både hantera och förlika sig med.

”Jag tycker det är väldigt jobbigt nu för att man vet inte vad man får och inte får göra. Hur framtiden kommer se ut. Jag känner att jag har förlorat tryggheten då jag inte vet vad som kommer näst.”

- Vi märker i samtalen till Bris att barns framtidshopp påverkas. Ingen vet hur det kommer att utveckla sig framöver och det blir viktigare än någonsin att försöka trygga barn på de sätt man kan. Risken är att barns egna stödbehov hamnar i skuggan av corona som just nu upptar många vuxna, säger Magnus Jägerskog.

Stödbehoven minskar inte

Somrar brukar innebära ökade samtal till Bris om svårigheter att komma i kontakt med samhällets stödinstanser från barn som behöver hjälp. Men redan under våren har barn berättat om att tillgången till samhällets skydd och stöd har minskat som en effekt av krisen. Elevhälsan upplevs mer otillgänglig, drop-in på ungdomsmottagningar har stängts ner och pågående vårdutredningar har satts på paus med långa väntetider.

”Jag kan inte träffa en psykolog för corona. Samhället befinner sig i kris men det suger att det ska bli såhär. Precis när jag börjat må bättre. Vad ska jag göra?”

– Att inte få stöd när behoven uppstår kan få allvarliga konsekvenser för ett barns psykiska hälsa både nu och på sikt. Barns utsatthet tar inte paus och varje barn har rätt till stöd även i en kris. Därför är det oerhört viktigt att stödinsatser erbjuds och blir lättillgängliga för barn och unga inför och under sommarlovet. Bris kommer att ha öppet som vanligt, varje dag hela sommaren, säger Magnus Jägerskog.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Varannan vuxen vet inte hur de ska stötta barn som far illa av närståendes alkoholproblem8.6.2020 09:31:30 CESTPressmeddelande

Barn med föräldrar som dricker för mycket riskerar att vara särskilt utsatta under covid-19-pandemin. En ny Sifo-undersökning som gjorts i uppdrag för initiativet Barndom utan baksmälla visar att hälften av alla vuxna inte vet hur de ska börja prata med ett barn som far illa på grund av en förälders drickande. Dessutom visar undersökningen att 35 procent av de vuxna som uppmärksammat att ett barn far illa inte agerat. Initiativet Barndom utan baksmälla vill ändra på detta genom att ge konkreta råd för att få fler vuxna att agera.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum