Skogsstyrelsen

En stubbe kan rädda skogens historia

Dela

Skadorna på skogens kulturmiljöer är markant färre om kulturstubbar placerats tydligt runt lämningen. Det visar årets uppföljning av skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar.

Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander

Uppföljningen, som genomförs för fjärde året i rad, är gjord på områden tre år efter att avverkning skett. Totalt har 388 avverkningar med 890 forn- och kulturlämningar följts upp under 2015.

– Resultaten ligger på ungefär samma nivå för åren 2012 till 2015, vilket innebär att 43 procent av forn- och kulturlämningarna är påverkade eller skadade vid avverkningen. Omkring en femtedel av de inventerade lämningarna är skadade eller grovt skadade, vilket är en alltför hög nivå, säger AnnKristin Unander, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen.

De senaste åren har skogsbruket tillsammans med flera myndigheter aktivt arbetat med att minska skadorna, framförallt de som uppstår i samband med markberedning. Dessa insatser syns ännu inte i statistiken eftersom granskningen är gjord på avverkningar utförda 2011-2012.

Något som blir väldigt tydligt i årets undersökning är betydelsen av så kallade kulturstubbar. Det är en 1,3 meter hög stubbe som markerar var en lämning finns. Om kulturlämningen inte har någon markering skadas hälften av lämningarna. När kulturstubbarna står väl placerade utanför kulturlämningen, sjunker skadenivån till mellan 0 och 10 procent.

– I Svealand som har en låg skadenivå jämfört med resten av landet, är 77 procent av kulturlämningarna utmärkta på något sätt. Det visar tydligt hur viktigt det är att märka upp lämningarna för att undvika skador, säger AnnKristin Unander.

Den vanligaste orsaken till att skador uppstår är markberedning. Det orsakar också de svåraste skadorna. Av alla lämningar som är skadade eller som har fått en grov skada är 41 procent skadade av markberedning. Norra Norrland och Götaland har den högsta andelen skador eller grova skador orsakade av markberedning, 16 respektive 19 procent.

Körskador är den näst vanligaste skadeorsaken. För 29 procent av lämningarna som fått en skada eller grov skada så är skadan orsakad av körning på lämningen.

– Vi ser i år, liksom i tidigare uppföljningar, att risken för skador minskar om avverkningsanmälan är tydligt ifylld. En bra utförd planering ger genomslag i statistiken, säger AnnKristin Unander.

Fakta: Uppföljningen utförs där forn- och kulturlämningar var kända och registrerade vid tillfället för avverkning och markberedning.

Rapporten finns att ladda ner på Skogsstyrelsens webbplats. 

Mer information:
AnnKristin Unander, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen, 0910–43 84 09
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Bilder

Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum