Skogsstyrelsen

En stubbe kan rädda skogens historia

Dela

Skadorna på skogens kulturmiljöer är markant färre om kulturstubbar placerats tydligt runt lämningen. Det visar årets uppföljning av skogsbrukets hänsyn till forn- och kulturlämningar.

Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander

Uppföljningen, som genomförs för fjärde året i rad, är gjord på områden tre år efter att avverkning skett. Totalt har 388 avverkningar med 890 forn- och kulturlämningar följts upp under 2015.

– Resultaten ligger på ungefär samma nivå för åren 2012 till 2015, vilket innebär att 43 procent av forn- och kulturlämningarna är påverkade eller skadade vid avverkningen. Omkring en femtedel av de inventerade lämningarna är skadade eller grovt skadade, vilket är en alltför hög nivå, säger AnnKristin Unander, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen.

De senaste åren har skogsbruket tillsammans med flera myndigheter aktivt arbetat med att minska skadorna, framförallt de som uppstår i samband med markberedning. Dessa insatser syns ännu inte i statistiken eftersom granskningen är gjord på avverkningar utförda 2011-2012.

Något som blir väldigt tydligt i årets undersökning är betydelsen av så kallade kulturstubbar. Det är en 1,3 meter hög stubbe som markerar var en lämning finns. Om kulturlämningen inte har någon markering skadas hälften av lämningarna. När kulturstubbarna står väl placerade utanför kulturlämningen, sjunker skadenivån till mellan 0 och 10 procent.

– I Svealand som har en låg skadenivå jämfört med resten av landet, är 77 procent av kulturlämningarna utmärkta på något sätt. Det visar tydligt hur viktigt det är att märka upp lämningarna för att undvika skador, säger AnnKristin Unander.

Den vanligaste orsaken till att skador uppstår är markberedning. Det orsakar också de svåraste skadorna. Av alla lämningar som är skadade eller som har fått en grov skada är 41 procent skadade av markberedning. Norra Norrland och Götaland har den högsta andelen skador eller grova skador orsakade av markberedning, 16 respektive 19 procent.

Körskador är den näst vanligaste skadeorsaken. För 29 procent av lämningarna som fått en skada eller grov skada så är skadan orsakad av körning på lämningen.

– Vi ser i år, liksom i tidigare uppföljningar, att risken för skador minskar om avverkningsanmälan är tydligt ifylld. En bra utförd planering ger genomslag i statistiken, säger AnnKristin Unander.

Fakta: Uppföljningen utförs där forn- och kulturlämningar var kända och registrerade vid tillfället för avverkning och markberedning.

Rapporten finns att ladda ner på Skogsstyrelsens webbplats. 

Mer information:
AnnKristin Unander, kulturmiljöspecialist, Skogsstyrelsen, 0910–43 84 09
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Bilder

Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Tydlig kulturstubbe. Foto: AnnKristin Unander
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum