Europeiska InvesteringsbankenEuropeiska Investeringsbanken

Energi: EU-banken EIB stöder energieffektiva bostäder i Stockholm med ett lån på 2,5 miljarder kronor

Dela
PRESSMEDDELANDE Luxemburg/Stockholm, 2022/12/23 EU:s bank, EIB, har tecknat ett låneavtal om 2,5 miljarder kronor (230 miljoner euro) med Stockholms stad för att stödja energieffektiva bostäder. Investeringen kommer att bidra till att 1 500 nya energieffektiva bostäder tillhandahålls i huvudstaden.
Stockholm. (Foto, Ana Borquez på Unsplash)
Stockholm. (Foto, Ana Borquez på Unsplash)

Energipriserna stiger och så ökar även kravet på energioberoende. Det finns samtidigt ett behov av moderna, klimatvänliga bostäder till överkomliga priser i Sverige och på andra håll. Europeiska investeringsbanken (EIB) stöder därför detta stora bostadsprojekt i Stockholm och stadens stadsutvecklingsplaner.

I Stockholms stad och de kringliggande kommunerna bor närmare 25 procent av svenskar. Stadsregionen är också den största tätorten i Norden. Att öka beståndet av nya allmännyttiga hyresbostäder i befintliga stadsområden som i Stockholm - en stad som har vuxit snabbt - kommer att förbättra den sociala mixen. Dessa ytterligare 1 500 bostäder kommer främja bostäder till överkomliga priser. De nya byggnaderna och renoveringen av ytterligare 200 bostäder kommer att hjälpa till att ta itu med den komplexa demografiska, sociala och ekonomiska situationen i denna snabbt växande region i Sverige, som är den största och mest ekonomiskt välmående regionen i landet.

Billigare energiräkningar

De högkvalitativa och energieffektiva bostäderna som byggs med höga energieffektivitetsstandarder kommer att leda till lägre drifts- och energikostnader. Bostäderna siktar på att förbruka 25 procent mindre energi än vad som krävs för nära-nollenergibyggnader, vilket gör projektet mycket energieffektivt. De nya bostäderna, som utgör 95 procent av projektet, klassificeras samtidigt direkt som klimatåtgärdskomponenter.

Bostäderna kommer att byggas av tre bostadsföretag som ägs av kommunen och kompletterar privat bygg- och renoveringsverksamhet. Svenska kommuner har en laglig skyldighet att tillhandahålla hyresbostäder utan diskriminering, för att säkerställa en rättvis och lika behandling av alla sina invånare. Det innebär att de äger stora bestånd av hyresbostäder och spelar därför en viktig roll vid övergången till energieffektivitet.

EIB:s vicepresident, Thomas Östros, med ansvar för Sverige,säger:

– Att bekämpa klimatförändringarna har högsta prioritet hos EIB. Investeringar i energieffektivitet är en av de mest kostnadseffektiva och rationella sätten att spara energi. Vi är därför glada att stödja Stockholms stad i deras ansträngningar att tillhandahålla smarta, hållbara och energisnåla bostäder. Projektet är inte bara ett steg framåt i en hållbar stadsutveckling i Sverige, men bör också leda till en minskning av energiförbrukningen för invånarna och därmed sänka deras energiräkningar.

Finanschef hos Stockholms stad, Sofie Nilvall, säger:

– Stockholms stadvärdesätter sitt långvariga samarbete med banken, som tillhandahåller långfristiga lån som matchar stadens finansieringsbehov. EIB:s delfinansiering bidrar till diversifieringen av Stockholms låneportfölj och gör det möjligt för staden att finansiera sina stadsutvecklingsprojekt, som är bra för klimatet och för människorna.

Policy sammanhang

Finansieringen av detta projekt är i linje med bankens låneprioriteringar för energieffektivitet och klimatåtgärder samt är anpassad till Parisavtalet. Dessutom bidrar projektet till Sveriges nationella energi- och klimatplan samt Stockholm stads miljöprogram och klimathandlingsplan. Den stöder också EU:s och nationella energieffektivitetsmål. Projektet är i linje med EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (epbd) och energieffektivitetsdirektivet, EIB:s energiutlåningspolitik 2019, och syftar också till anpassning till EU:s taxonomikriterier för nya byggnader.

Bakgrundsinformation

Om Europeiska investeringsbanken

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens bank, som ägs av EU:s 27 medlemsstater. Den är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till Europeiska unionens politiska mål. EIB-gruppen har fastställt ”att säkerställa en rättvis omställning för alla” som ett av de fyra övergripande målen i sin färdplan för klimatbanken 2021- 2025, Climate Bank Roadmap 2021-2025. EIB:s ambition är att stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet under årtiondet fram till 2030 och anpassa all sin nya verksamhet till målen och principerna i Parisavtalet.

Om REPowerEU

REPowerEU är Europeiska kommissionens plan för att göra Europa oberoende av ryska fossila bränslen långt innan 2030 mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. I REPowerEU-planen fastställs ett antal åtgärder för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen, samtidigt som det EU-omfattande energisystemets resiliens förstärks. Den baseras på: i) diversifiering, genom att identifiera alternativ energiförsörjning. ii) besparingar då alla medborgare, företag och organisationer kan spara energi, iii) påskynda ren förnybar energi genom att snabba på den gröna omställningen och stimulera investeringar i förnybar energi.

Läs mer på www.eib.org

Om Stockholms Stad

Läs mer på Stockholms stad

Presskontakt

EIB:Ulf Bergström, u.bergstrom@ext.eib.org. Tel.: +352 437977019

Webbplats: www.eib.org/press- Pressavdelning: +352 4379 21000 – press@eib.org

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Stockholm. (Foto, Ana Borquez på Unsplash)
Stockholm. (Foto, Ana Borquez på Unsplash)
Ladda ned bild
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
EIB:s Vice-President, Thomas Östros
Ladda ned bild
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg.
Europeiska Investeringsbanken, huvudkontor, Luxemburg.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Europeiska Investeringsbanken
Europeiska Investeringsbankenhttp://www.eib.org

Europeiska investeringsbanken (EIB) är Europeiska unionens finansinstitut för långfristig finansiering och ägs av EU:s medlemsstater. Banken tillhandahåller långfristig finansiering till ekonomiskt bärkraftiga investeringar för att bidra till EU:s politiska mål.  Europeiska investeringsbanken är verksam i omkring 160 länder och är världens största multilaterala långivare till klimatprojekt. EIB-gruppen ska stödja investeringar på 1 biljon euro i klimatåtgärder och miljömässig hållbarhet fram till 2030, samt mer än 50 % av EIB:s finansiering ska gå till klimat till 2025.

 

Följ Europeiska Investeringsbanken

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europeiska Investeringsbanken

EU-banken EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar23.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Luxemburg/Stockholm, 2022/12/23 Sverige: EIB stöttar svenskt bioteknikföretag med lån på 20 miljoner euro för utveckling av biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar. EIB tillhandahåller ett lån på 20 miljoner euro till svenska bioteknikföretaget Affibody EIB-lånet ska finansiera forskning och utveckling av nästa generations biofarmaceutiska produkter mot cancer och inflammatoriska sjukdomar.

EIB stöttar banbrytande landbaserad laxodling med SEK 530 miljoner för grön, hållbar produktion av svensk lax till RE:OCEAN i Säffle20.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

EIB, EU:s klimatbank, gör en riskinvestering på 530 miljoner kronor i livsmedelsföretaget RE:OCEAN, som stödjer utvecklingen av Sveriges första landbaserad fiskodling i Säffle, Värmland. Detta projekt är en av de största investeringarna inom innovativ och hållbar matproduktion i Sverige någonsin, som stöttar den svenska bioekonomin genom att producera hållbar fisk i en storskalig, landbaserad och havsliknande miljö. Anläggningen i Säffle kommer att producera 10 000 ton fisk per år — det motsvarar en av fem laxar som äts i Sverige. Nästan all lax som äts i Sverige idag är importerad.

Ytterligare en halv miljard till svenska mikroföretag - svenska fintechbolaget Froda får EU-finansiering30.11.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Det svenska fintech-bolaget Froda får finansiering av Europeiska investeringsfonden för att fortsätta stödja innovativa svenska småföretag genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Programmet samfinansieras av Europeiska unionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF). Med stödet kan Froda låna ut ytterligare över en halv miljard till svenska småföretagare.

Förverkligade klimatdrömmar-fotoutställning invigs i Malmö 25/1124.11.2022 15:36:29 CET | Pressmeddelande

24/11/2022 Fredagen den 25/11 inviger EU:s bank, Europeiska investeringsbanken (EIB), samt Malmö Stad en fotoutställning i centrala Malmö, på Malmö Live. Fotoutställningen visar 21 innovativa och klimatvänliga projekt för ökad hållbarhet, som EIB nyligen har finansierat i Sverige och som visar hur EU stödjer den gröna omställningen i svenska projekt. Bilderna kompletteras av bildtexter som förklarar hur EU stödjer grön energi, hållbara transporter, innovativ återvinning, vattensnåla duschar och andra innovationer i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum