Svenska Jägareförbundet

Fjälljakten – viktig för samhällsutvecklingen i norr

Dela

Just nu pågår en utredning av rennäringslagstiftningen. Utredningen ska bland annat ange inom vilka områden som samebyar ska ha ensamrätt till jakt och fiske. För Svenska Jägareförbundet är det självklart att jakten på statens marker ska vara öppen för alla boende i Sverige. – Detta är inte minst viktigt nu när de stora industrisatsningar som planeras i norr kommer att kräva inflyttning av ett stort antal människor de närmaste åren. Dessa måste självklart kunna erbjudas en meningsfull fritid där möjlighet till jakt och fiske är en del av en sådan, säger Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundets Fjällråd.

Ska svenska fjällvärden vara öppen för alla eller inte? Utredning ska ge förslag om ensamrätt till jakt och fiske. Foto Oscar  von Stockenström
Ska svenska fjällvärden vara öppen för alla eller inte? Utredning ska ge förslag om ensamrätt till jakt och fiske. Foto Oscar von Stockenström

Enligt Svenska Jägareförbundet så börjar utredningen av rennäringslagen i fel ände – innan man föreslår på vilka områden rättigheter ska överlåtas av svenska staten och enskilda borde det vara en självklarhet att utreda vilka som ska ges dessa rättigheter, säger Hans Geibrink, nationell samordnare för fjällfrågor i Svenska Jägareförbundet.

Jägareförbundet menar att utredningen, speciellt det första delbetänkandet som ska vara klart i november 2022, har alltför kort tid på sig. Ska man utreda frågor som har stora, såväl ekonomiska som känslomässiga värden, kan man inte göra detta schablonmässigt på grund av tids- och resursbrist. Detta kommer inte att ge ett rättssäkert resultat. Inte minst för att frågor som rör rennäring, jakt och fiske är mycket komplexa, vilket även tidigare utredningar har visat. Som direktiven till utredningen är skrivna så utestängs stora grupper människor som berörs av frågan.  Det handlar om cirka 47% av Sveriges yta, där både näringar, privatpersoner lever och verkar. Dessa tas ingen hänsyn till. 

Kopplat till utredningen finns en så kallad sakkunniggrupp. Denna grupp består av åtta företrädare för olika samiska intressen och två tjänstemän från Näringsdepartementet. Inga andra intressen finns representerade. 

– Vi anser att det borde vara en självklarhet att även andra berörda näringar och intressen finns företrädda i gruppen. Med nuvarande sammansättning anser vi det inte vara rättssäkert säger Birgitta Isaksson, ledamot i Svenska Jägareförbundets Fjällråd.

Jägareförbundet ser också med oro på vilka negativa konsekvenser utfallet av utredningen av rennäringslagen skulle kunna leda till för utvecklingen i norra Sverige. Luleå Tekniska Universitet har tillsammans med industriföretagen och projektet T25, kommit fram till att befolkningen i norra Sverige kommer att behöva öka med 25 000 personer inom fem år för att kunna möta industrins behov av arbetskraft. En viktig faktor för att göra det intressant för människor att vilja bo och leva i norr är en meningsfull fritid där bland annat jakt och fiske är exempel på sådan.

– Många har redan flyttat till fjällnära orter i norr med anledning av den unika jaktmöjligheten som finns i området och vi hör att flera av dem nu på allvar börjat fundera på om det är värt att bo kvar, säger Gun Fahlander.

För mer info:

Gun Fahlander, ordförande Svenska Jägareförbundets Fjällråd: 070-214 20 85

Birgitta Isaksson, ledamot Svenska Jägareförbundets Fjällråd: 070-668 08 16

Hans Geibrink, nationell samordnare för fjälljaktsfrågor, Svenska Jägareförbundet: 070-330 06 76

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ska svenska fjällvärden vara öppen för alla eller inte? Utredning ska ge förslag om ensamrätt till jakt och fiske. Foto Oscar  von Stockenström
Ska svenska fjällvärden vara öppen för alla eller inte? Utredning ska ge förslag om ensamrätt till jakt och fiske. Foto Oscar von Stockenström
Ladda ned bild

Om

Svenska Jägareförbundet
Svenska Jägareförbundet
Öster Malma
611 91 Nyköping

077-18 30 300https://jagareforbundet.se/

Svenska Jägareförbundet bildades 1830. Idag har föreningen 157 000 medlemmar och är verksam över hela Sverige. 

Följ Svenska Jägareförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska Jägareförbundet

Viltbild – nästa steg i framtidens viltövervakning27.1.2022 11:06:19 CET | Pressmeddelande

Nu utvecklas ny teknik som – med hjälp av jägarnas viltkameror – kan revolutionera kunskapen om våra vilda djur. Svenska Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) går in i ett formellt samarbete med målet att ta fram viltbild, en plattform för insamling och analys av bilder från jägares viltkameror. Målsättningen är att plattformen ska vara redo för jägare att använda under 2024.

Fler våtmarker i fokus på stor konferens24.9.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 29–30 september hålls en våtmarkskonferens på Öster Malma utanför Nyköping med 150 deltagare. Arrangör är stiftelsen Svensk Våtmarksfond i samarbete med EU-projektet Grip on life. Konferensen ”Medvind i våtmarksarbetet?” tar fasta på regeringens ambition att under en treårsperiod satsa 775 miljoner kronor för att återskapa våtmarker – en historisk satsning i detta sammanhang. Under mötet delas även priset ”Årets våtmarksstipendiat” ut.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum