WSP

Fler äldre bör inkluderas i arbetet med frågor som rör dem enligt ny rapport

Dela

Människor i Norden blir allt äldre, vilket gör arbetet för att tillgodose behoven hos äldre individer i samhället allt mer angeläget. En viktig del i att skapa förutsättningar för aktivt och hälsosamt åldrande är att den äldre befolkningen i högre grad deltar i planeringen av frågor som angår dem. Det konstateras i analys- och teknikkonsultföretaget WSPs rapport ”Att åldras i Norden”, som gjorts på uppdrag av Nordens välfärdscenter.

Prognoser tyder på att hela 8,6 procent av den nordiska befolkningen kommer att vara 80 år eller äldre år 2040. Att vi lever längre i Norden är en positiv utveckling men samtidigt innebär det stora framtida utmaningar när det gäller utveckling av bostäder, transporter, kommunikation, omsorg och hälso- och sjukvårdens kapacitet. Rapporten från WSP bygger på intervjuer med aktörer som arbetar med äldrefrågor i de nordiska länderna och har ett särskilt fokus på åldersvänliga städer och mötesplatser samt ensamhet och hälsosamt åldrande.

– Det viktigaste medskicket från de intervjuade är att vi måste nyansera vår bild av de äldre. Att det handlar om en grupp i det breda åldersspannet 65 år och äldre, som har vitt skilda förutsättningar och förväntningar. Och hur viktigt det är att de som är friska fångas upp och ses som de ovärderliga resurser som de är. Där tycker jag faktiskt att WSP är ett föredöme på det sätt att vi har flera personer som passerat den gängse pensionsåldern som fungerar som seniora rådgivare, säger Lina Kumlin, senior planeringsarkitekt på WSP.

Flera av de intervjuade aktörerna skulle gärna se att målgruppen inkluderas på fler nivåer, och i fler processer än de politiska, som till exempel i stadsutvecklingsprocesser eller i utveckling av välfärdsteknologi. Det finns stora positiva vinster i att förbättra hälsan bland den äldre befolkningen, både vad gäller livskvalitet för de äldre vuxna och samhällsekonomin i stort. Fler röster i studien pekar på samspelet mellan psykisk och fysisk hälsa. En av de största utmaningarna gällande den psykiska hälsan för äldre är bristen på social interaktion och ofrivillig ensamhet.

– Frågan om ofrivillig ensamhet behöver lyftas högre på agendan. Vi har sett flertalet goda initiativ genom arbetet med rapporten, men det är inte tillräckligt. Ensamhet och social isolering är särskilt utmanande nu under pandemin och vi behöver angripa den här frågan från många olika håll i samhället. Vi på WSP har till exempel undersökt hur vi kan planera bostäder och städer på ett sätt som uppmuntrar spontana kontakter och motverkar ensamhet som framför allt är utbredd i våra större städer, säger Lina Kumlin.

Om rapporten

”Att åldras i Norden”, är en rapport framtagen på uppdrag av Nordens välfärdscenter, en institution inom Nordiska ministerrådets social- och hälsosektor. Rapporten fokuserar på fyra områden: åldersvänliga städer och samhällen i Norden, åldersintegrerade mötesplatser och generationsövergripande bostadsmiljöer, motverka ensamhet och social isolering samt aktivt och hälsosamt åldrande med hjälp av välfärdsteknologi. I kartläggningen ingår Finland, Norge, Sverige, Danmark och Island. Kartläggningen består av en dokumentstudie och analys, samt intervjuer med personer som arbetar med äldrefrågor på nationell, regional eller lokal nivå i de nordiska länderna. Ladda ner rapporten

Kontakter

Länkar

Om

WSP
WSP
Arenavägen 7
12188 Johanneshov

010-7225000http://www.wsp.com

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Vi utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige har vi omkring 4 150 medarbetare.

Följ WSP

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WSP

Resa kollektivt säkrare än matbutiker menar pendlare - ny forskningsrapport om attityder i kollektivtrafiken under pandemin11.1.2021 06:45:00 CETPressmeddelande

Antalet resenärer i kollektivtrafiken har minskat dramatiskt sedan Covid-19 började spridas. Men pandemin har inte bara påverkat antalet resenärer, utan också känslorna hos de som reser. Stämningen i kollektivtrafiken har blivit mildare, och en sorts gemensam respekt har vuxit fram. Samtidigt har en del osäkerhet kring tidigare självklara beteenden uppstått, exempelvis vilket agerande som är rätt då en medpassagerare behöver hjälp.

Elnät, vattenledningar och vägar närmar sig sitt bäst före-datum – oron i branschen är stor9.12.2020 07:13:00 CETPressmeddelande

En ny rapport från analys- och teknikkonsultföretaget WSP visar att det finns en stor oro i samhällsbyggnadsbranschen för flera av våra gemensamma samhällstillgångar. Störst är oron för vatten- och elförsörjning, både på lång och på kort sikt. Det är hög tid att ansvariga myndigheter sätter sig in i hur statusen ser ut för våra samhällsbärande funktioner och hur de påverkar varandra om de inte fungerar, menar de organisationer som intervjuas i rapporten. Annars riskerar vi att få stora problem på lång sikt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum