Fler olyckor med vildsvin och hjort

Dela
Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 jämfört med året innan. Samtidigt skedde färre trafikolyckor med rådjur, älg och kronhjort. Totalt har 61 533 viltolyckor rapporterats för vägtrafiken under 2022, vilket är lägre än de 65 430 som registrerats för rekordåret 2021.

– För sjätte året i rad rapporterades över 60 000 viltolyckor på svenska vägar. Sverige har höga ambitioner gällande både trafiksäkerhet och viltvård, men vi har misslyckats med att hålla nere antalet viltolyckor som stabiliserats på mycket höga nivåer. Förutom att människor skadas och djuren blir lidande kostar viltolyckorna samhället väldigt mycket pengar, uppåt nio miljarder kronor per år, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

De allvarligaste olyckorna sker med älg, medan rådjursolyckor är vanligast. Under 2022 skedde 4 597 älgolyckor och hela 46 864 rådjursolyckor. Samtidigt har det inrapporterats 5 640 kollisioner med vildsvin, 3 533 med dovhjort och 386 med kronhjort.

– Vi har på senare år sett kraftiga ökningar av olyckor med allt klövvilt förutom älg. Forskarna förväntar sig att denna dystra utveckling fortsätter. Den kanske påtagligaste förändringen under 2000-talet är att olyckorna med vildsvin och hjort tillkommit eftersom dessa stammar ökat explosionsartat, säger Tony Gunnarsson.

Antalet viltolyckor påverkas av trafikmängd, viltstammarnas storlek och infrastrukturens utformning.

– Det krävs insatser på flera håll för att vända utvecklingen. Vägarna behöver bli säkrare genom mer stängsel och fler säkra djurpassager. Viltvården behöver anpassas för att hålla nere olyckorna. Som förare kan man försöka vidga sitt synfält och anpassa hastigheten till rådande förhållanden, säger Tony Gunnarsson.


Antal viltolyckor i svensk vägtrafik per år (statistik från Nationella Viltolycksrådet)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
46944 47167 48191 58581 61282 63751 64931 61156 65430 61533


Så minskar du risken att krocka med vilt
• Anpassa hastigheten till rådande förhållanden. Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning.
• Ta det extra försiktigt vid åkrar, hyggen och sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar.
• Vidga ditt synfält. Titta inte bara på vägen.
• Se till att bilens utrustning fungerar som den ska, det gäller inte minst bromsar, däck och lysen.
• Respektera viltvarningsskyltar


Detta gäller vid viltolycka
• Ring 112 och anmäl olyckan om björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, rådjur, utter, varg, vildsvin, älg eller örn är inblandad. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
• Märk ut platsen där olyckan har skett.
• Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägrenen eller parkeringsficka. Sätt på varningsblinkers.
• Skulle du krocka med björn, varg eller vildsvin bör du öka avståndet för markeringen av olycksplatsen upp till 100 meter då dessa djur kan bli mycket aggressiva när de är skadade.
• Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

M Sverige
M Sverige
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00https://msverige.se

Riksförbundet M Sverige är med cirka 70 000 medlemmar Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar för en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet och står bakom ambitionen om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Tillsammans med våra 28 lokalklubbar undersöker vi vägkvalitet och efterlevnad av trafikregler i hela landet. M Sverige driver ett intensivt och långsiktigt opinionsarbete till gagn för Sveriges bilister.

Följ M Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från M Sverige

Sant och falskt om bränslepriser – experten reder ut23.3.2023 15:21:50 CET | Pressmeddelande

Kostnadsläget i samhället fortsätter att öka och priserna på bensin och diesel ligger på rekordnivåer. De höga drivmedelspriserna beror på råvarupriset, valutakursen och skatterna. Sveriges ambition att sänka utsläppen mer än andra länder bidrar också till att svenska bilister får betala ett högre pris för bensin och diesel, som en följd av reduktionsplikten. Samtidigt ger en del illa underbyggda påståenden bilister en snedvriden bild av potentialen i en prisnedgång. Riksförbundet M Sverige har granskat en rad påståenden om drivmedel och bemöter med fakta.

Stort däcktest: 1 av 7 sommardäck underkända, varnar konsumentorganisation16.3.2023 05:50:00 CET | Pressmeddelande

Att välja nya däck till bilen är svårt, men viktigt. Riksförbundet M Sverige varnar för att undermåliga däck finns till försäljning hos stora svenska återförsäljare. Organisationens medlemstidning Motor har testat 50 olika sommardäck, varav sju blev underkända. Testet har genomförts i samarbete med Riksförbundet M Sveriges systerorganisation Adac i Tyskland och visar tydligt att det lönar sig att satsa på hög däckkvalitet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum