Linköpings kommun – Politik

Fler vägar till egen försörjning

Dela

Allians för Linköping avsätter resurser i sin budget för att skapa nya vägar till egen försörjning. Under två års tid satsas på tre tjänster som helt ska fokusera på att ta fram extratjänster i kommunen. Genom kommunens överenskommelse med Arbetsförmedlingen kan dessa riktas mot försörjningsstödstagare. Detta kommer både skapa fler vägar till egen försörjning men också bidra till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning inom bristyrken.

Alltför många människor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, en situation som dessvärre har blivit ännu svårare under Coronapandemin. Som en av Linköpings största arbetsgivare har Linköpings kommun en viktig roll i att hjälpa människor och familjer att nå egen försörjning, där det så kallade 500-uppdraget har varit särskilt framgångsrikt. När uppdraget nu går mot sitt slut avser Allians för Linköping att sjösätta nya satsningar som ska fortsätta hjälpa människor ta sig närmare in på arbetsmarknaden.

– Det är verkligen en styrka att Allians för Linköping fortsätter att sätta fullt fokus på att minska antalet försörjningsstödstagare. Vägen till egen försörjning måste underlättas, det har blivit ännu tydligare nu under Coronapandemin. Jag ser verkligen fram mot att se resultatet av den ökade satsningen på extratjänster, säger Fredrik Lundén (M).

När 500-uppdraget avslutas kommer satsningen att gå vidare i en ny form där fokus ligger på heltidsaktivering. Heltidsaktivering ger den som får försörjningsstöd en möjlighet att göra en insats inom kommunen genom aktivering efter egen förmåga. Det handlar om att minska skillnaden mellan jobb och försörjningsstöd genom att den som har möjlighet och kan ska bidra och komma i någon form av aktivitet/utvecklande sysselsättning.

– Linköpings Kommun som arbetsgivare har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att minska segregation och utanförskap. Detta gör vi på flera sätt bla genom att vi erbjuder platser för arbetsmarknadsanställningar och extratjänster. Det är arbetsgivarens utgångspunkt att alla verksamheter ska erbjuda en plats men också att vi ska erbjuda våra chefer och verksamheter ett hållbart arbetsmarknadsåtagande med ett väl utarbetat stöd, säger Denisé Cassel (KD).

Kontakter

Fredrik Lundén (M) Kommunalråd och arbetsmarknadsnämndens ordförande

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Ansvar för Linköping i en osäker tid - Allians för Linköpings budget för 20212.9.2020 10:30:00 CESTPressmeddelande

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner och regioner och många kommuner har tvingats stoppa både planerade investeringar och satsningar. Även Linköping har påverkats av krisen och det osäkra läge som råder kring skatteintäkter, utbetalning av försörjningsstöd framkallat av en förändrad arbetslöshet samt bristen på tydliga besked från staten om stöd till Sveriges kommuner.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum