Järfälla Kommun

Fokus och stark ekonomistyrning när Järfälla summerar delåret

Dela

Järfälla kommuns delårsbokslut per augusti visar på en god ekonomisk hushållning. Kommunen gör ett stabilt resultat och ser ut att klara fullmäktiges mål om ett resultat på minst 1 procent av skatteintäkterna.

I det växande Järfälla bidrar ett positivt resultat till större egen finansiering av kommande investeringar vilket i sin tur bland annat innebär att låneskulder och räntekostnader kan dämpas.

– Att kommunen har en sund ekonomisk hushållning är grunden för en hållbar ekonomi och verksamhet. Det är också en förutsättning för att vi även i framtiden ska kunna ge Järfällaborna en god service, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Positivt resultat

Delårsrapporten visar på ett positivt verksamhetsresultat i delårsbokslutet per augusti 2019 och i prognosen för helåret. Det verksamhetsrelaterade resultatet prognosticeras till 50 miljoner kronor och ligger på samma nivå som budget.

En förklaring till det positiva resultatet är arbetet med att effektivisera den kommunala verksamheten och strävan efter att alltid skapa maximal nytta för skattepengarna.

Genomförda uppdrag

Merparten av de verksamhetsuppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i samband med budget 2019 är klara eller påbörjade. Bland insatserna fram till augusti märks bland annat det påbörjade arbetet med trygghetskontor i socioekonomiskt svaga områden. I Barkarby pågår projektering för utbyggnad av allmänna anläggningar samt byggnation av en ny väg över det gamla flygfältet som kommer att möjliggöra utökad busstrafik (BRT) och förbättra trafiksituationen generellt i området.

– Resultatet, både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska, är en följd av fokusering på mål och uppdrag, och en stark ekonomistyrning. Den här nivån på resultat kommer inte av sig själv. Jag känner mig stolt och nöjd med hur vi genomfört de politiska besluten, säger Christina Rapp Lundahl, kommundirektör I Järfälla.

Nyckelord

Kontakter

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla sedan den 15 oktober 2018. Presskontakt John Backvid, john.backvid@jarfalla.se, 073-077 79 75

073-077 79 75john.backvid@jarfalla.se

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Järfälla växer, och samtidigt som det byggs nya attraktiva bostäder planerar vi för tusentals nya jobb i attraktiva kontorslägen, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum