Miljömärkning Sverige

Fokus på cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan

Dela

Nu har kriterierna för tryckerier och trycksaker skärpts. Som en av världens ledande miljömärkningar, så tar Nordens officiella miljömärkning Svanen ytterligare steg för att bidra till en mer hållbar tryckeribransch. Pandemin kräver mer hållbara förpackningsmaterial då antalet skickade paket ökat lavinartat. Så nu kan även tryckta emballage för e-handel Svanenmärkas.

– Det är bråttom att vända utvecklingen och bidra till en lägre klimatpåverkan och en mer cirkulär ekonomi. Så därför bör många fler tryckta material vara utformade för återvinning och leva upp till strikta klimat- och miljökrav. Svanen är en av de mest heltäckande och avancerade märkningarna som ser till produktens hela livscykel, från råvara till tryckeriprocess och sedan tillbaka in i kretsloppet. Så Svanens nya kriterier vägleder effektivt de företag i grafiska branschen som vill gå i bräschen för en mer hållbar utveckling, säger Christer Andersson, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

E-handeln kräver stora mängder förpackningar

När shoppingvanorna förändras och allt fler affärer flyttar ut på internet används alltmer förpackningsmaterial. Ett exempel är att antalet paket ökat med 30 % på ett år. Idag hanterar enbart PostNord 200 000 hemleveranser per dag. På ett år skickas cirka 50 miljoner paket enbart i Sverige, sett till denna enda aktör, så den totala siffran är mycket högre.

Svanens krav har öppnat upp för tryckta förpackningar för e-handel. Endast pappersförpackningar kan Svanenmärkas eftersom de är enklare att återvinna. Papper och kartong har den högsta återvinningsgraden, 84,8% enligt Eurostat.

Svaneneffekten

Sedan 1995 har Svanen utarbetat miljökrav, som successivt påverkat tryckeribranschen att flytta sina positioner framåt. Detta fenomen, som återfinns i fler branscher, kallas Svaneneffekten. Det innebär att tryckerier med Svanenlicens vinner affärer och driver sina konkurrenter framåt i hållbar riktning. Efterfrågan från inköpare och upphandlare driver på ett ökat utbud av miljömärkta trycksaker.

Per Marklund, Trycksaksdoktorn är en nestor i branschen, som har följt Svaneneffekten på nära håll:

– Kundernas krav på Svanenlicens driver utvecklingen framåt. Svanen har skapat en bättre arbetsmiljö på tryckerierna med mindre kemikalier samt renare och minskat avfall. Fördelen med Svanen är faktiska mätbara gränsvärden och att de uppgraderas över tiden. De nya kriterierna med ökade krav på cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan är en nödvändig förbättring. Det blir nu ännu viktigare med en Svanenlicens. Tryckerierna får ökade incitament att använda råvaror som kan återvinnas och därmed bidra till en större andel förnybart material.

Hållbart papper och kontrollerade kemikalier främjar klimat och cirkulär ekonomi

Huvuddelen av koldioxidutsläppen kommer från papperstillverkningen. Svanenmärkta tryckerier har minskat miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln genom krav på hållbart producerat papper och minskad energiförbrukning. Miljöpåverkan minskas också genom användning av kemikalier som uppfyller strikta krav och inte hindrar återvinningsprocessen av trycksakerna - detta främjar cirkulär ekonomi.

Ett Svanenmärkt tryckeri:

• Uppfyller strikta krav på papper. Minst 60 % av tryckeriets totala årliga förbrukning av papper är kontrollerateller miljömärkt papper, vilket är en ökning från de 25 % i den tidigare generationen av kriterierna.

• Uppfyller strikta krav för tryckmaterial vid tryckning på t.ex. textil-, plast- eller olika typer av paneler/skivmaterial. Minst 85 % av tryckeriets totala årliga förbrukning av andra substrat än papper inspekteras - detta för att säkerställa att strikta krav på kemikalier som används vid efterbehandling av tryckmaterialen uppfylls.

• Uppfyller strikta energikrav och bidrar därmed till en lägre klimatpåverkan.

• Uppfyller strikta krav på kemikalier som är skadliga för miljön och / eller människors hälsa.

• Minskar utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC).

• Främjar cirkulär ekonomi genom strikta krav på avfallshantering och genom krav på återvinning av trycksaker.

Svanenmärkta trycksaker

Svanenmärkta trycksaker har minskat miljö- och klimatpåverkan under hela livscykeln genom hållbart producerat papper och andra kontrollerade tryckmaterial, samt minskad energiförbrukning. Miljöpåverkan minskas också genom användning av kemikalier med låg miljötoxicitet som inte hindrar återvinningsprocessen av trycksakerna, vilket främjar cirkulär ekonomi.

Svanenmärkta trycksaker:

• Uppfyller strikta miljökrav och energikrav för tryckmaterialet. Trycksaken innehåller 100 % Svanenmärkt, kontrollerat eller miljömärkt papper, kartong, textil eller paneler.

• Uppfyller strikta krav för kemikalier som är skadliga för miljön och / eller människors hälsa.

• Innehåller inte PVC eller parfym i form av t ex doftlack.

• Främjar cirkulär ekonomi genom krav på återvinning av trycksaker.

PostNord hanterar 200 000 hemleveranser varje dag | PostNord- Så har vi räknat: 250 dagar x 200 000 = ca 50 miljoner förpackningar.

Läs mer om Svanenmärkta tryckerier och trycksaker 041 (svanen.se):

Kontakt: Christer Andersson, produktspecialist på Miljömärkning Sverige, , +46 (0)8-55 55 24 63, christer.andersson@svanen.se

Källa för återvinning av pappersfibrer: Bransch organisation Cepi report/Eurostat 2016.

Cepi_recyclability-guidelines.pdf

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Miljömärkning Sverige
Miljömärkning Sverige
Västgötagatan 2, plan 7
118 27 Stockholm

http://www.svanen.se

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och för EU:s officiella miljömärke EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se

Följ Miljömärkning Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Miljömärkning Sverige

Nya nordiska mötesplatsen stärker den gröna omställningen26.4.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan 800 miljarder SEK användas så att den offentliga konsumtionen bidrar mer till att målen i Agenda 2030? En ny enkät från ModUpp2030 om partiernas politik för hållbar upphandling, presenteras för civilminister Ida Karkiainen med flera. Hur kan dagens hållbarhetskommunikation styras upp? Vi står vid ett vägskäl, greenwashing måste minska så att fler konsumenter vägleds och kan ställa om till en mer hållbar livsstil, visar Svanens The Report #3. Med konsument- och finansmarknadsminister Max Elger. Det är två av nyheterna på den nya mötesplatsen Nordic Sustainability Expo på Stockholmsmässan 17-18 maj.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum