Linköpings kommun – Politik

Fokus på ökad trygghet och stöd till näringslivet i Allians för Linköpings budget för kommunstyrelsen 2021

Dela

Coronapandemin har slagit hårt mot Sveriges kommuner. Aldrig har osäkerheterna varit så stora, och förutsättningarna varit så dåliga, som nu i pandemins spår. I kommunstyrelsens internbudget för 2021 avsätter därför Allians för Linköping extra reserver för att just kunna möta dessa stora osäkerheter. Budgetförslaget innehåller även satsningar på ökad trygghet och stöd till det lokala näringslivet under denna svåra tid.

Linköpings kommun har en stark ekonomi och står bättre rustat än många andra kommuner som nu tvingas lägga stora besparingar på sina verksamheter. Men även Linköping påverkas av pandemins konsekvenser. I Allians för Linköpings förslag till internbudget för kommunstyrelsen 2021 finns därför extra krav på kostnadsreduceringar som ska hjälpa till att säkra välbehövliga resurser till kommunens kärnverksamheter. Dessa genomförs genom bland annat besparingar på förvaltningsorganisationen samtidigt som både trygghets- och näringslivsfrågorna prioriteras.

– De ekonomiska osäkerheterna coronapandemin skapar för Sveriges kommuner saknar motstycke. Det är en styrka för Linköping att vi i budgeten avsätter ordentliga reserver för att möta osäkerheterna, samtidigt som vi utökar våra satsningar på trygghetsskapande åtgärder och satsningar för att starta om näringslivet efter pandemin, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande.

I Allians för Linköpings förslag till kommunstyrelsens internbudget 2021 förstärks kommunens trygghetsarbete och det brottsförebyggande arbetet genom fler ordningsvakter i city, trygghetsvärdar ute i våra bostadsområden och fler fältare som arbetar förebyggande mot ungdomar.

– Linköpings kommun har en stark ekonomi, men även vi behöver genomföra kostnadsreducerande åtgärder. Jag är glad att vi i kommunstyrelsens internbudget prioriterat välfärdens kärna och gjort besparingar på förvaltningsorganisationen till förmån för trygghets- och näringslivsfrågorna. Linköping ska vara en trygg kommun för alla, säger Denisé Cassel (KD), förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Allians för Linköping har genomfört flera satsningar och regelförenklingar för att underlätta och stödja näringslivet. Genom att tillvarata och utveckla goda erfarenheter från dessa insatser under pandemin kan Linköpings kommun även fortsättningsvis skapa ett företagsklimat som gör det enkelt att driva företag i Linköping.

Den lokala besöksnäringen har drabbats särskilt hårt av restriktionerna som har följt i pandemins spår och därför innehåller Allians för Linköpings budgetförslag för kommunstyrelsen även ett stödpaket som ska hjälpa till att kickstarta igång evenemangsbranschen och besöksnäringen i Linköpings kommun när förutsättningarna så medger.

Beslut om internbudget tas 1 december 2020.

Kontakter

Om

Linköpings kommun – Politik
Linköpings kommun – Politik
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se

Allians för Linköpings vision för Linköping grundar sig i tre grundläggande principer. Vi tror först och främst på varje människas rätt att utforma sina egna liv efter sina egna önskemål. Människan måste alltid sättas framför systemen. Vi tror på ett fritt näringsliv där entreprenörer och företagare fritt får skapa, uppfinna och utbyta nya idéer. Sist men kanske viktigast tror vi på en kommun som levererar sina grundläggande kärnuppgifter. Att vi erbjuder en kvalitativ skolgång, omsorg och ett skyddsnät för dem som verkligen behöver det. I Allians för Linköpings kommun får alla plats.

Följ Linköpings kommun – Politik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun – Politik

Nya områdesteam fokuserar på brottsprevention15.12.2020 09:34:24 CETPressmeddelande

I Berga, Ryd och Skäggetorp finns det platser som upplevs som otrygga. Orsakerna är bland annat regelbundna samlingar av ungdomar vilket skapar oro, främst kring centrumen, cykelstölder, skadegörelse och narkotikaförsäljning. I områdena riskerar också barn och unga att dras in i kriminella miljöer. Därför sätter Allians för Linköping nu in nya områdesteam som ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande på dessa platser.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum