Region Örebro län

Folktandvårdsnämnden beslutade om åtgärder för en ekonomi i balans

Dela

Folktandvården går mot ett underskott på 5 miljoner kronor vid årets slut. Det är en prognos som kräver att åtgärder vidtas, och i dag fattade folktandvårdsnämnden beslut om en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans.

I den handlingsplan som folktandvårdsnämnden i dag fattade beslut om ryms flera olika åtgärder.

- Det handlar bland annat om att öka andelen bokade tider, förbättra verksamhetens flöden och att nyttja digitala tjänster på bästa sätt, säger Maria Comstedt (C), ordförande i Region Örebro läns folktandvårdsnämnd.

Bättre flöde

Den post som har potential att öka intäkterna mest är den som Maria Comstedt nämner först, nämligen en ökning av andelen bokade tider. Enkelt förklarat innebär det att tandläkare och tandhygienister behöver ha mer tid med patienter än vad som är fallet i dag.

Ett annat område där folktandvårdsnämnden ser att det finns utrymme för utveckling är planering och utförande av behandlingar.

- Vi vill fortsätta det utvecklingsarbete som Folktandvården redan startat för att fler patienter ska bli färdiga på ett besök i större utsträckning än vad som är fallet i dag. Det är nödvändigt för att vi ska kunna ta emot ytterligare patienter, och därmed få ökade intäkter, säger Maria Comstedt.

Digitala tjänster

Vidare pågår nu en organisationsförändring inom Folktandvården som på sikt ska minska kostnaderna för ledning och administration. De digitala tjänster som erbjuder bokning och ändring av tider via webben ger också de en möjlighet till minskade kostnader.

- Vi kan använda digitala tjänster, till exempel bokning och ombokning av besök, för att minska antalet telefonsamtal och därmed frigöra resurser. Och inom kort kommer Folktandvården också att kunna skicka ut ett SMS med en länk där patienten kan gå in på nätet och boka en tid som passar, säger Maria Comstedt.

Kontakt: Maria Comstedt, ordförande i folktandvårdsnämnden, telefon: 070-620 99 28

Kontakter

Bilder

Maria Comstedt
Maria Comstedt
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - för oss tillsammans

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Solceller - en lysande investering för BRF Karlavagnen19.11.2019 10:13:00 CETPressmeddelande

Solceller är ett ständigt aktuellt ämne i diskussionen om miljön och klimatet, och intresset har ökat stort i Sverige. Bostadsrättsföreningen Karlavagnen i Örebro installerade solpaneler på två av föreningens fem fastigheter under sommaren 2019. "Med det här visar vi att vi är en förening på alerten, det är ett värde för alla som bor här. Det känns bra att vi bidrar till en bättre miljö", förklarar föreningens ordförande Tomas Ring.

Här är länets mest cykelvänliga arbetsplatser18.11.2019 14:23:00 CETPressmeddelande

Cykelparkering med tak, tillgång till verkstad för cykelservice och cykelaktiviteter med personalen. Det är några exempel på åtgärder som årets deltagare i utmaningen Cykelvänlig arbetsplats nu prisas för. - De här arbetsplatserna är goda förebilder eftersom de underlättar för sina anställda att ta cykeln till jobbet, säger Mirja Mattsson, projektledare för Hållbart resande i Örebroregionen och arrangör av utmaningen.

Tobaksfria veckan: e-cigaretter ett allt större hot mot unga17.11.2019 07:35:00 CETPressmeddelande

Denna vecka är det tobaksfria veckan och Region Örebro län uppmärksammar det tobakspreventiva arbetet lite extra. På vårdcentraler och Folktandvårdskliniker kommer patienter att uppmärksammas på sina rökvanor och få extra råd och stöd. För personal inom hälso- och sjukvården hålls en utbildningsdag med bland annat en föreläsning om e-cigaretter. Användningen ökar bland unga. I Örebro län har drygt var fjärde niondeklassare någon gång rökt e-cigaretter (2017).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum