Skogsstyrelsen

Förbud mot avverkning i lavskrikerevir i Gävleborg

Dela

Skogsstyrelsen förbjuder avverkning på fem skogsfastigheter i Gävleborg. Avverkningarna anses påverka lavskrikans bevarandestatus negativt.

Skogsstyrelsen fick in avverkningsanmälningarna under 2015 och 2016, och det visade sig att de berörda områdena ligger inom välkända revir för lavskrika. Såväl länsstyrelsen som Skogsstyrelsen bedömer att avverkningen kommer att skada lavskrikans fortplantningsområden och därmed påverka lavskrikans bevarandestatus negativt. Skogsstyrelsen har därför förbjudit avverkningarna med stöd av 12 kapitlet 6 § miljöbalken.

– Handläggningen har tyvärr dragit ut på tiden och vi förstår att det varit frustrerande för markägaren, men vi hoppas på förståelse för vikten av att ärendet blir rätt hanterat, säger Åsa Lundberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen.

Markägaren har möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen som får pröva ärendet.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har nyligen beslutat om gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden. En viktig del i hanteringen av artskyddsärenden är att länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska dokumentera de bedömningar som görs och fatta beslut. Detta eftersom beslut kan överklagas vilket bidrar till ökad rättssäkerhet. Överklaganden kan bidra till att praxis för hur ärenden ska hanteras växer fram.


– Vi agerar i enlighet med de nya riktlinjerna och har fattat beslut. Vi välkomnar ett eventuellt överklagande som kan tydliggöra hur denna typ av ärenden ska hanteras, säger Åsa Lundberg.

Läs de gemensamma riktlinjerna för handläggning av artskyddsärenden i skogsbruket.

Mer information:

Åsa Lundberg, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0650–377 88

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 94 38

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum