Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen

Dela

Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

I skrivelsen som skickats till regeringen föreslår Försäkringskassan att dagens regelverk ska ses över. Den nuvarande sekretesslagstiftningen är komplex och innehåller att antal sekretessbrytande regler. Svårigheten att tillämpa dessa regler medför att de sällan används. Därför anser Försäkringskassan att det är angeläget att regeringen tillsätter en utredning som ser över lagstiftningen, när det gäller sekretess till skydd för enskilda.

Försäkringskassan är beroende av uppgifter från andra myndigheter eller aktörer för att kunna upptäcka och utreda felaktigheter eller kolliderande utbetalningar. En myndighet har sällan hela bilden. Många gånger finns de uppgifter som skulle behövas för att avslöja ett brottsupplägg hos en annan myndighet. För effektiv kontroll behövs därför tillgång till uppgifter från olika delar av välfärdssystemen, som till exempel information om utbetalningar, intyg, adresser och kontrolluppgifter.

Den 4 november förra året presenterade Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg fyra förslag på DN Debatt om hur välfärdssystemets motståndskraft mot kriminalitet kan öka. Ett av dessa förslag var förändrad sekretesslagstiftning mellan myndigheter. Försäkringskassan går nu vidare med detta initiativ och lämnar en skrivelse till regeringen med förslag om att en utredning tillsätts för en översyn och modernisering av sekretesslagstiftningen mellan myndigheter.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

[Red-info] Försäkringskassans statistik nu tillgänglig för eget sök23.2.2021 09:00:00 CET | Nyheter

Från och med nu har Försäkringskassans statistik om socialförsäkringen ett nytt gränssnitt. Det innebär att användare själva kan ta fram statistik direkt ur Försäkringskassan statistikdatabas och filtrera resultatet utifrån olika variabler. Resultatet presenteras sedan antingen som ett diagram (graf eller staplar) eller som tabell och resultatet kan också exporters som Excel-fil. Ofta presenteras statistiken tillsammans med en kommentar, detta för att den ska sättas i ett sammanhang och bli enklare att förstå. Statistikportalen nås via www.fk.se/statistik. Samtidigt införs en ny funktion där man kan filtrera bland Försäkringskassan publikationer, till exempel analyser, prognoser, svar på regeringsuppdrag och andra rapporter, för att enklare hitta relevant material. Detta nås genom https://www.fk.se/statistik/publikationer#/ För att få hjälp eller ställa frågor kring statistik och publikationer som rör socialförsäkringen eller Försäkringskassan kommer den bevakade brevlådan statistikenh

Högst sjukfrånvaro bland de med kort utbildning och utrikes födda som vistats länge i Sverige17.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Att sätta sjukfrånvaron i relation till den del av populationen som faktiskt arbetar – och inte till hela befolkningen i arbetsför ålder – ger en mer rättvisande bild av sjukfrånvaron i Sverige. En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukfrånvaron är klart högre än vad som vanligtvis rapporteras bland de som är yngst och äldst i arbetslivet, hos de som saknar gymnasieutbildning och hos utrikes födda.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum