Försäkringskassan

Försäkringskassan ser över bristfälligt kontrollsystem

Dela

Ett kontrollsystem som, genom att generera en logg, ska upptäcka fall där obehöriga medarbetare på myndigheten söker information om enskildas ärenden har visat sig registrera felaktiga uppgifter. Loggen har indikerat att medarbetare varit inne i enskildas ärenden trots att så inte varit fallet.

– Det handlar om en logg som genereras automatiskt från olika underliggande verksamhetssystem på myndigheten. Från början fungerade detta på ett bra sätt, men i takt med att nya system lagts till i verksamheten har loggen börjat fungera felaktigt. Exempelvis har den kunnat registrera sökningar på enskilda enbart genom att någon varit inne på ett systems startsida, säger Peter Andrén, verksamhetsområdeschef vid rättsavdelningen på Försäkringskassan.

Försäkringskassan har i ett par år känt till att systemet haft olika brister och behöver bytas ut, men det är först nyligen det visat sig att det även genererar dessa felaktiga träffar.

– När enskilda begärt ut uppgifter om sitt eget ärende har det alltså kunnat se ut som att obehöriga varit inne och tittat på det trots att det inte har varit fallet. Detta har såklart kunnat skapa stress och oro hos människor, och det är något vi beklagar.

Däremot har bristerna inte inneburit att medarbetare har blivit oskyldig anklagade i exempelvis personalansvarsnämnden.

– Våra kontrollmöjligheter är inte begränsade till denna logg, så givetvis har vi ändå kunnat utreda och fatta beslut i personalansvarsärenden under denna tid, men för att kunna göra detta arbete ännu effektivare framöver måste vi bygga om det här loggsystemet. Det är oerhört viktigt för oss att skydda den enskilde från att fler än nödvändigt tar del av dennes uppgifter och då måste våra verktyg för att upptäcka detta fungera på ett bra sätt.

Försäkringskassan har sedan tid påbörjat ett arbete för att bygga om och förbättra kontrollsystemet.

Kontakt:
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Personlig assistans måltavla för organiserad brottslighet24.9.2020 10:04:50 CESTPressmeddelande

Marknaden för personlig assistans är brottsutsatt. En relativt låg upptäcktsrisk i kombination med möjlighet till stor ekonomisk vinning skapar en attraktiv måltavla för organiserad brottslighet. Brottsupplägg som illegalt arbete, skenanställningar, arbetskraftsexploatering och upplägg med pappersassistenter förekommer. Det är några av slutsatserna som presenteras i en myndighetsgemensam strategisk rapport.

Stressrelaterad psykisk ohälsa: 41 procent högre risk för kvinnor8.9.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Dessutom drabbas yngre kvinnor oftare än andra, och vissa yrkesgrupper, både bland hög- och lågutbildade, löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa – det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

Statens utgifter för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-1927.7.2020 09:00:00 CESTPressmeddelande

Statens utgifter för socialförsäkringen väntas öka under 2020 enligt Försäkringskassans senaste prognos. Kostnaderna drivs bland annat av regeländringar som ersättning för höga sjuklönekostnader samt ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning och tillfällig föräldrapenning. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 30 miljarder på grund av coronapandemin. Detta är 19 miljarder kronor mer än tidigare beräknat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum