Läkemedelsverket

Försäljningen av antibiotika till djur har nästan halverats

Dela

Europas länder har sedan år 2011 minskat försäljningen av veterinärmedicinsk antibiotika avsevärt. Enligt data från 25 länder minskade den totala försäljningen med 47 procent mellan åren 2011–2021, och nådde den lägsta siffran som någonsin rapporterats. Allt enligt den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s årsrapport om försäljningen av antibiotika till djur.

Försäljningen av antibiotika som är kritiskt viktig inom humanmedicin minskade också märkbart mellan 2011–2021 och stod för endast 5,5 procent av den totala försäljningen 2021.

– Svensk livsmedelsproduktion är väldigt skicklig på att hantera antibiotika och därmed minska risken för antimikrobiell resistens, säger Fredrik Hultén som är utredare på Läkemedelsverket. Kunskapen och viljan att bidra i alla led är hög. Den goda situationen måste vårdas och utvecklas. Därför är det viktigt att myndigheter och organisationer tillsammans fortsätter stötta landets lantbrukare.

Från jord till bord

Rapporten innehåller för första gången information om de framsteg som gjorts inom Europeiska kommissionens mål för att minska försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur och vattenbruk i EU. På bara tre år, mellan 2018 och 2021, har de 27 EU-medlemsstaterna redan uppnått en minskning med 18 procent, ungefär en tredjedel av det 50 procentiga målet för 2030.

Farm to Fork-strategin som den kallas, är kärnan i European Green Deal och syftar till att göra livsmedelssystem rättvisa, hälsosamma och miljövänliga.

– De positiva resultaten återspeglar ansträngningar från veterinärer, djuruppfödare och läkemedelsindustrin för att minska användningen av antibiotika för att förhindra antimikrobiell resistens. Det visar också att EU:s politiska initiativ och nationella kampanjer som förespråkar försiktig användning av antibiotika hos djur har en positiv inverkan, säger Ivo Claassen, chef för EMA:s veterinärmedicinska avdelning.

Årlig rapport

Denna den tolfte ESVAC-rapporten (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) presenterar data från 31 europeiska länder (29 EU/EES-länder, Schweiz och Storbritannien). Alla deltagande länder lämnade frivilligt information om försäljning av veterinärmedicinska antimikrobiella medel.

ESVAC-projektet lanserades av EMA i september 2009 efter en begäran från Europeiska kommissionen. ESVAC-rapporten publiceras årligen och används som referenskälla för information för forskare, veterinärer och annan vårdpersonal, riskbedömare och beslutsfattare i EU:s medlemsstater.

Enligt förordning (EU) 2019/6 kommer rapportering av data om försäljning och användning av antimikrobiella medel hos djur att bli en rättslig skyldighet för EU:s medlemsstater och kemikaliemyndigheten. De nya kraven kommer att gälla för data från 2023 och framåt.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Allt vanligare att små barn skadas allvarligt av propplösare24.11.2022 09:13:59 CET | Pressmeddelande

Antalet samtal från sjukhus med allvarliga fall där små barn har fått i sig starkt frätande propplösare har ökat de senaste åren. Detta visar samtalsstatistik från Giftinformationscentralen, som uppmanar föräldrar att förvara en av hemmets farligaste produkter oåtkomligt för barn. Det starkt frätande ämnet skadar slemhinnan och kan leda till livshotande skador på luftvägar och matstrupe.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum