Metalliska material

Forskningsprojekt ska utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg

Dela

CVD TiAIN, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg som ska användas för bearbetning av svårbearbetade material, såsom Ni-bas och super-duplex rostfria stål.

Mats Halvarsson, professor vid Chalmers samt projektledare för CVD TiAIN. Foto: Chalmers
Mats Halvarsson, professor vid Chalmers samt projektledare för CVD TiAIN. Foto: Chalmers

Nya hårda nanostrukturerade TiAIN-beläggningar kommer att deponeras på hårdmetallskär med CVD. Projektet ska bygga en grundläggande förståelse som kan användas för att utveckla dessa beläggningar för att bearbeta svårbearbetade material, såsom Ni-bas och super-duplex rostfria stål, något som idag är mycket svårt och utmanande. Avancerad karakterisering, inklusive toppmodern sveptransmissionselektronmikroskopi, kommer att utföras för att beskriva den komplexa mikrostrukturen för dessa självorganiserande, metastabila, nanolamellära skikt. Både obehandlade, värmebehandlade och mekaniskt testade skikt kommer att studeras.

Projektmålen är att förstå detaljerna i mikrostrukturen hos CVD TiAIN-skikt, inklusive formationer av periodiska nanolameller, gränsytors atomstrukturer och lokal töjning. Man kommer att koppla de mekaniska egenskaperna och bearbetningsprestandan till den detaljerade mikrostrukturen i beläggningarna, inklusive lamellperiodicitet, förekomst av sekundära faser, såsom h-AlN, och kornstorlek. Projektet ska förstå fasomvandlingen av de metastabila nanolamellära faserna och deras påverkan på skiktens egenskaper samt att ge grundläggande kunskap för att kunna skräddarsy en nästa generation av högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-beläggningar för bearbetning av svårbearbetade material.

– Projektet är ett samarbete mellan akademin med Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan och industrin med Sandvik Coromant, Seco Tools, Sandvik Materials Technology och Walter. Vi ser fram emot att jobba med detta projekt, som är viktigt både för industri- och universitetspartners. Vi hoppas vi att projektet kommer att skapa viktig baskunskap för att kunna arbeta med svårbearbetade material framöver, såväl som att generera spetsforskning inom degradering av hårda skikt på skärverktyg, säger Mats Halvarsson, professor vid Chalmers samt projektledare för CVD TiAIN

CVD TiAIN har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu cirka 50 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den nittonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Mats Halvarsson, professor vid Chalmers samt projektledare för CVD TiAIN. Foto: Chalmers
Mats Halvarsson, professor vid Chalmers samt projektledare för CVD TiAIN. Foto: Chalmers
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska kombinera AM-teknik och gjutning21.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Combi-CAM, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska nu se över hur en AM-teknik och gjutning kan kombineras.

Nytt forskningsprojekt gör djupdykning i pulverbäddsprocessen17.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Utvecklingen av den additiva tillverkningens ekosystem har flera tunga punkter, men där kvalitetssäkring, pulver-, material- och processutveckling är tre av de fem högst prioriterade områdena för nationellt stöd, identifierade av den svenska industrin. COMLINK, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, vars industripartner har identifierat att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för LPBF (Laser Powder Bed Fusion)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

Nytt projekt ska göra ståltrådstillverkning mer resurseffektiv14.12.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

I Sverige produceras mer än 250 000 ton ståltråd varje år och mer än 5 miljoner ton ståltråd produceras i Europa. För att tråddragningsprocessen ska fungera måste det finnas en fungerande smörjning som separerar trådens och dragverktygets yta. WOLS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.