Akademiska sjukhuset

Forskningssjuksköterskor spindel i nätet för kliniska studier

Dela

Under 2020 pågick inte mindre än 641 registrerade, kliniska studier vid Akademiska sjukhuset jämfört med 583 år 2018. Forskningssjuksköterskor är på flera sätt spindel i nätet för genomförandet. De ser till att interna processer och rådande lagar och regler för kliniska studier följs.

Forskningssjuksköterskor är på flera sätt spindel i nätet för kliniska studier på Akademiska sjukhuset. Från vänster: Sabine Lindén, samordnade för nätverket för forskningssjuksköterskor (FOSA) och Marie Dahlbom, forskningssjuksköterska på barnsjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Forskningssjuksköterskor är på flera sätt spindel i nätet för kliniska studier på Akademiska sjukhuset. Från vänster: Sabine Lindén, samordnade för nätverket för forskningssjuksköterskor (FOSA) och Marie Dahlbom, forskningssjuksköterska på barnsjukhuset. Foto: Staffan Claesson

- Som forskningssjuksköterska arbetar man i team med prövare och ansvariga forskare bland annat inför studiestarten, med information av personal och patienter samt med rapportering av resultat internt och till företag/organisationer som finansierar studien, säger Sabine Lindén, samordnade för nätverket för forskningssjuksköterskor på Akademiska (FOSA) som startade 2018.

Idag har nätverket FOSA cirka 130 medlemmar som bland annat är delaktiga i sjukhusövergripande projekt med syfte att tillvarata forskningspersonalens expertkompetens på ett bättre sätt.

Enligt Sabine Lindén har ett ökat antal forskningssjuksköterskor och utbildningssatsningar bidragit till att man kunnat öka antal kliniska studier på Akademiska. I fjol 647 studier jämfört med 583 år 2018. Hon framhåller också att forskningssjuksköterskans arbete blivit alltmer självständigt. Många är väldigt erfarna sjuksköterskor och en stor andel är specialistutbildade. Det är däremot inget krav att vara disputerad eller doktorand.

Marie Dahlbom arbetade på infektionskliniken när hon för cirka 20 år sedan sadlade om till forskningssjuksköterska. Hon har arbetat mycket med läkemedelsprövningar, de senaste åren med forskningsstudier både med och utan läkemedel hos barn och ungdomar med övervikt och fetma på Akademiska barnsjukhuset. En stark drivkraft är att bidra till att forskningsdata är av hög kvalité.

- Det känns verkligen meningsfullt att få vara en del av forskning som kan bidra till att göra livet bättre för människor. Jobbet är väldigt varierande. Det är utvecklande att ingå i ett forskningsteam och bidra med kunskaper om studiens genomförande och samtidigt se till forskningspersonens/patientens bästa.

Härom året inleddes et utvecklingsarbete som lett fram till ett tydliggörande av forskningssjuksköterskans roll. Idag finns en kompetensmodell för tydligare karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Sedan i mars har Akademiska, som första svenska sjukhus, ett introduktionsår för alla nyanställda forskningssjuksköterskor. Ett viktigt syfte är att öka tryggheten och arbetsglädjen hos nyanställda.

- Deltagarna får bland annat utbildning i Good Clinical Practice (GCP) och en heldagsutbildning där man får teorin bakom kliniska prövningar, de viktigaste arbetsmomenten i forskningssjuksköterska rollen, styrande regelverk och juridik. De får även teoretiska och praktiska kunskaper kring hantering av forskningsprover, berättar Sabine Lindén.


FAKTA: Kliniska studier på Akademiska sjukhuset

 • 2020 pågick totalt 641 registrerade, kliniska studier på sjukhuset.
 • Flest studier -146 stycken - pågick inom verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar (BOT).
 • Andra verksamhetsområden med mycket forskning:
  - Klinisk neurofysiologi, neurokirurgi och neurologi: 70 stycken
  - Akademiska barnsjukhuset: 58 stycken
  - Specialmedicin, hud och reumatologi: 57 stycken

  Källa: Forsknings- och utbildningsavdelningen, Akademiska sjukhuset

FAKTA: Nätverket för forskningssjuksköterskor på Akademiska (FOSA)

 • Anordnar nätverksträffar 4ggr per år
 • Studiebesök 1ggr per år
 • Möjlighet att hospitera inom Akademiska sjukhuset
 • Lunchträffar 1ggr per månad (lunchseminarier under pandemin)
 • GCP-kurser och andra utbildningar
 • Introduktionsåret för nyanställa inom forskning
 • Projektgrupper för att arbeta med konkreta frågor av stor relevans för forskningspersonal
 • Konferens för forskningssjuksköterskor och forskningsstödjande personal. I år arrangerar vi den första nationella konferensen för fssk i Sverige, 18 november 2021, Coor Konferens Hubben, Science Park.        

  Mer information

För mer information, kontakta:
Sabine Lindén, samordnare för nätverket för forskningssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset, tel: 018-617 10 79, e-post: sabine.linden@akademiska.se

Sune Larsson, FoU-direktör Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 08 23, e-post: sune.larsson@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Forskningssjuksköterskor är på flera sätt spindel i nätet för kliniska studier på Akademiska sjukhuset. Från vänster: Sabine Lindén, samordnade för nätverket för forskningssjuksköterskor (FOSA) och Marie Dahlbom, forskningssjuksköterska på barnsjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Forskningssjuksköterskor är på flera sätt spindel i nätet för kliniska studier på Akademiska sjukhuset. Från vänster: Sabine Lindén, samordnade för nätverket för forskningssjuksköterskor (FOSA) och Marie Dahlbom, forskningssjuksköterska på barnsjukhuset. Foto: Staffan Claesson
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling7.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum