Första AP-fonden

Första AP-fonden kommenterar röstningen om ansvarsfrihet inför Ericssons bolagsstämma

Dela

Första AP-fonden (AP1) kommer att rösta nej till ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter, ordförande och vd på Ericssons årsstämma.

AP1 anser att Ericsson inte har varit tillräckligt transparenta kring Irakfrågorna och informationsgivningen till Department of Justice i USA. Som ansvarsfull investerare är det viktigt att få fakta och information för att kunna bedöma situationen och eventuella konsekvenser för bolaget. Med anledning av den bristfälliga informationsgivningen kan vi inte bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter, ordförande och vd.

Ossian Ekdahl, Ägaransvarig på Första AP-fonden, kommenterar röstningen:

Omröstningen om ansvarsfrihet gäller det som styrelsen och vd har gjort eller underlåtit att göra under räkenskapsåret 2021. Lika viktigt är det nu att blicka framåt. Ericssons styrelse och vd måste agera kraftfullt för att återupprätta bolagets trovärdighet och reda ut situationen som bolaget befinner sig i. Vi är övertygade om att styrelsen och vd arbetar hårt för att uppnå detta. Vi har också förtroende för att styrelsen och ledningen fortsätter det viktiga arbetet mot korruption och annan ekonomisk brottslighet i både den egna verksamheten såväl som i bolagets leverantörskedja. Vi kommer därför rösta för valberedningens förslag till val av styrelse.

Vi kommer rösta emot styrelsens ersättningsrapport. Ledande befattningshavare har fått rörlig ersättning från bolaget som delvis baseras på kursutvecklingen på bolagets aktier. Det innebär att ersättningsnivåerna inte reflekterat effekterna av informationsgivningen kring utredningen. Styrelsen bör, av detta skäl, noggrant överväga om de ska minska tilldelningen till ledande befattningshavare i nuvarande ersättningsprogram.

Kontakter

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 466 miljarder kronor (31 december 2021) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

Long-term focus amid global uncertainty20.7.2022 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2022 was marked by Russia’s invasion of Ukraine. The war, in conjunction with lingering pandemic lockdowns, disrupted supply chains and led to a shortage of energy and intermediate goods. Soaring inflation prompted global central banks to tighten their monetary policies more than previously expected. Uncertainty over future developments and the complex risk landscape led to a sharp and simultaneous drop in fixed income and equity markets, a historically unusual pattern.

Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld20.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det första halvåret 2022 präglades av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget förstärkte kvarvarande pandemieffekter som produktionsstörningar och brist på insatsvaror, och en stigande inflation fick världens centralbanker att snabbt och kraftfullt strama åt sin penningpolitik. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen och den komplexa riskbilden ledde under våren till att tillgångspriserna på de globala ränte- och aktiemarknaderna föll kraftigt samtidigt, vilket är ett ovanligt mönster historiskt sett.

Första AP-fonden reports record results for 202123.2.2022 09:00:00 CET | Press release

The Fund’s return after expenses for 2021 amounted to 20.8 per cent, the highest figure in the 20-year history of the Fund. Through active decision-making and well-utilised risk mandates the Fund benefited from high market activity which led to Första AP-fonden (AP1) reporting a net investment income of SEK 80.7 billion. The result further strengthened the Swedish income pension system and increased AP1’s total net assets to SEK 466 billion. Cost-efficiency improved further and the Fund’s sustainability work continues to evolve.

Första AP-fonden redovisar rekordresultat för 202123.2.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Avkastningen 2021 uppgick till 20,8 procent efter kostnader, den högsta i fondens historia. Aktivt agerande och väl utnyttjade riskmandat i en marknad som präglades av hög aktivitet bidrog till att Första AP-fonden (AP1) redovisade ett resultat på 80,7 miljarder kronor. Det svenska inkomstpensionssystemet stärktes och det totala fondkapitalet för AP1 ökade till 466 miljarder kronor. Under året har även kostnadseffektiviteten förstärkts och hållbarhetsarbetet utvecklats ytterligare.

Rapid economic rebound and high market activity enabled a strong financial result21.7.2021 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2021 was characterised by high global capital market activity backed by a rapid economic rebound and strong risk appetite. Första AP-fonden’s (AP1) financial return for the first half of 2021 was 11.0 per cent before expenses and 10.9 per cent after expenses. A total of SEK 4.2 billion was transferred to the income pension system and at the end of June 2021 the Fund had assets under management of SEK 431.5 billion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum