Sveriges Ingenjörer

Fortsatt stark konjunktur - potential för stärkt konkurrenskraft

Dela

I en klar majoritet av landets ingenjörstäta företag är det ekonomiska läget fortsatt starkt, visar Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport. De förtroendevalda ingenjörerna i näringslivet bedömer att konjunkturläget håller i sig kommande halvår.

Det ekonomiska läget i ingenjörstäta företag utslaget över branschområden samt på totalen (Källa: Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport våren 2019)
Det ekonomiska läget i ingenjörstäta företag utslaget över branschområden samt på totalen (Källa: Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport våren 2019)

Bland de förtroendevalda ingenjörerna i näringslivet uppger 87 procent att deras företag har en tillfredsställande eller god ekonomisk situation. Allra bäst går det för skogsindustrin - samtliga företag befinner sig i ett positivt ekonomiskt läge. Bäst i tjänstesektorn går bolagen inom IT&Telekomföretagen, där 93 procent av ingenjörerna uppger motsvarande situation.

– Vi kan konstatera att ryktet om högkonjunkturens död är fortfarande överdrivet. Trots en osäker omvärld, exempelvis gällande Brexit, står sig det svenska näringslivet starkt, säger Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion på Sveriges Ingenjörer.    

Sett till det kommande halvåret bedömer 85 procent av de förtroendevalda ingenjörerna att företagen möter en fortsatt positiv ekonomisk utveckling genom en god eller tillfredsställande situation. 

Innovations- och konjunkturrapporten tar även upp företagens innovationsförmåga och satsningar på forskning och utveckling (FoU). Drygt fyra av fem företag inom industrin och drygt hälften av företagen inom tjänstesektorn har egen FoU-verksamhet. Enkätsvaren visar att bland de företag som belönar sina medarbetare för innovationer återfinns också de som får fram flest innovationer.

–  Ett av Sveriges främsta konkurrensmedel är innovation och utveckling. Resultaten i rapporten pekar på möjligheterna med att premiera innovation för att få fram fler innovationer. Att därför avsätta tid och resurser för forskning och utveckling samtidigt som man erbjuder relevanta ersättningar till medarbetare som utvecklar nya produkter och tjänster, skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och stärkt konkurrenskraft. Det är något som fler företag bör ta till vara inför framtiden, säger Ellinor Bjennbacke.

För mer information

Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion, Sveriges Ingenjörer: ellinor.bjennbacke@sverigesingenjorer.se / 076-801 00 88 

Om Innovations- och konjunkturrapporten 

Rapporten våren 2019 bygger på en enkätundersökning bland förtroendevalda som representerar ca 92 000 ingenjörer på drygt 658 små, medelstora och stora företag. Svarsfrekvensen är på 53%. Resultaten omfattar branscher på sex av Sveriges Ingenjörers avtalsområden: Almega Innovationsföretagen, Teknikföretagen, Innovations- och kemiindustrierna, IT& telekomföretagen, Stål och Metall samt Skogsindustrierna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Det ekonomiska läget i ingenjörstäta företag utslaget över branschområden samt på totalen (Källa: Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport våren 2019)
Det ekonomiska läget i ingenjörstäta företag utslaget över branschområden samt på totalen (Källa: Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport våren 2019)
Ladda ned bild
Diagram över konjunkturutvecklingen enl. landets ingenjörer (källa: Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport våren 2019)
Diagram över konjunkturutvecklingen enl. landets ingenjörer (källa: Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport våren 2019)
Ladda ned bild
Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion, Sveriges Ingenjörer
Ellinor Bjennbacke, chef Politikutveckling och opinion, Sveriges Ingenjörer
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Sveriges Ingenjörer
Box 1419
111 84 Stockholm

08 - 613 80 00https://www.sverigesingenjorer.se/

Sveriges Ingenjörer är fackförbund och intresseorganisation för landets 
högskoleutbildade ingenjörer. Med närmare 156 500 medlemmar är det största 
förbundet inom akademikerfederationen Saco. Se även www.sverigesingenjorer.se 

Följ Sveriges Ingenjörer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Ingenjörer

Kollektivavtal klart med Paradox3.6.2020 15:17:18 CESTPressmeddelande

Sveriges Ingenjörer och Unionen har tillsammans med techföretaget Paradox förhandlat fram kollektivavtal. Paradox blir därmed en av de första större arbetsgivarna med kollektivavtal i den svenska spelutvecklingsbranschen. "Avtalet med Paradox är ett fint exempel på hur kollektivavtal kan ge villkor anpassade till företags verksamheter. Det stärker arbetsgivare, medarbetare och bidrar till den svenska modellen", säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum