Trafikverket

Göteborgs nya sänktunnel öppnar 16 december

Dela
Göteborg får nu ytterligare en älvförbindelse. Marieholmstunneln är en riktig sänktunnel och endast ett fåtal tunnlar i världen per år byggs med liknande teknik. När tunneln öppnar 16 december ökar framkomligheten och sårbarheten i trafiksystemet minskar.

Marieholmstunneln, som är ett av Västsvenska paketets största projekt, knyter samman E6 till Oslo med E45 och E20 till Stockholm. Tunneln ska avlasta den hårt trafikerade Tingstadstunneln med cirka 50 000 fordon per dygn. Tunneln bidrar till att det blir enklare att pendla och skapar mer plats för näringslivets transporter.

– Ser vi till de älvförbindelser Göteborg har idag så finns en stor sårbarhet i trafiksystemet vid olyckor, oväntade händelser plus att vi har en tillväxt av transporter och människor. Ett av de viktigaste målen med den nya tunneln är att avsevärt minska dessa sårbarheter, säger projektchef Stein Kleiven.

Marieholmstunneln är en riktig sänktunnel och endast ett fåtal tunnlar i världen per år byggs med liknande teknik. 

- Det är en utmaning att bygga tunnel under Göta älv eftersom det är trångt, känslig lera, olika densitet på vattnet, vattenströmmar och skiftande djup. Botten på Göta älv har muddrats för att tunneln inte ska störa fartygstrafiken, säger Stein Kleiven.

Totalt är tunneln cirka 500 meter lång varav 300 meter är sänktunnel. Sänktunneln består av tre delar som vardera är cirka 100 meter långa, 30 meter breda, 10 meter höga och väger 25 000 ton styck. Delarna gjöts en åt gången i betong i en torrdocka vid älven. Ändarna förslöts och sedan fylldes torrdockan med vatten och fraktades ut i vattnet. De två första delarna förtöjdes i älven tills den sista lades på plats. Därefter kopplades de ihop under vatten med gummikopplingar och ändarna togs bort. Sedan fortsatte arbetet med att installera all komplicerad teknik. Alla system har noggrant testats, först i fabrik och sedan i tunneln.

- Säkerheten är en mycket viktig aspekt och här fyller de tekniska systemen en viktig funktion, säger Stein Kleiven.

Bland annat styrs ventilationen i tunneln av teknik när fläktarna behöver startas i samband med till exempel stillastående trafik eller brand. En miljon simuleringar har därför gjorts endast av ventilationen. Likaså är regleringen av ljuset och utpumpningen av vatten ur tunneln viktigt ur säkerhetssynpunkt. Ett trafikstyrningssystem finns också samt kameror som upptäcker olyckor, om någon får stopp eller kör åt fel håll.

Fakta Marieholmstunneln

Marieholmstunneln är en  ny vägtunnel under Göta älv i Göteborg. Tunneln är cirka 500 meter lång varav 300 meter är en sänktunnel. De tre delarna av sänktunneln väger totalt 75 00 ton, vilket motsvarar 300 blåvalar. Det finns tre körfält i vardera riktningen och hastigheten är 70 kilometer i timmen. Tunneln byggdes mellan 2014 och 2020 och har kostat cirka 3,5 miljarder kronor. Tunneln är en del av Marieholmsförbindelsen som även innefattar en ny järnvägsbro över Göta älv samt två nya trafikplatser vid sidan om älven. Marieholmsförbindelsen är en del av det Västsvenska paketet.

Läs mer om Marieholmstunneln på:www.trafikverket.se/marieholmstunneln

Kontakta Anna Hansson om ni vill ha filmklipp från tunnelmynningen och inifrån tunneln.

Kontakter

Stein Kleiven, projektchef Marieholmsförbindelsen: 010-123 87 38, 070-573 95 61 eller stein.kleiven@trafikverket.se.


Anna Hansson, mediekommunikatör Trafikverket: 010-123 18 20, 073-819 47 54 eller anna.d.hansson@trafikverket.se.


Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 9000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum