Stockholms stad

Grattis till Årets lärare och Årets lärarteam inom vuxenutbildning!

Dela

Den 19 oktober utsågs vinnarna av priserna Årets lärare och Årets arbetsteam i Stockholm 2017 i kategorin vuxenutbildning.

– Lärarna är skolans ryggrad och vi vill gärna ta den här chansen att tacka alla som jobbar med vuxenutbildningen i Stockholm för deras fenomenala arbete, säger Bengt Jönsson som är chef för Vuxenutbildning Stockholm.

Prisets syfte är att lyfta fram lärare och lärarlag inom vuxenutbildningen som utmärker sig för särskilt goda insatser i undervisningssituationen. Prissumman är 10.000 kronor till den vinnande läraren och 50.000 till arbetsteamen. Prispengarna ska användas till kompetensutveckling.

– Vinnarna är lärare som gör det lilla extra, som är goda pedagoger och ledare samtidigt som de involverar och väcker intresset hos sina elever. Vi fick fina nomineringar i år och vi har gratulerat alla som var nominerade genom att uppvakta dem på deras arbetsplatser med diplom och tårta, berättar Bengt Jönsson.

Motiveringen för Årets lärare 2017, Li Zheng, från OLU Omsorgslyftet utbildningar:

Li använder sin breda kompetens, sin välgrundade erfarenhet och sina kunskaper för att nå fram till eleverna. Genom att bygga ömsesidiga relationer och ha en stark tilltro till varje elev skapar hon en lustfylld och avdramatiserad förståelse för matematiken. Med gedigen forskningsbakgrund och djupa ämneskunskaper använder hon sitt pedagogiska arbetssätt för att få undervisningen att lyfta. Li är en engagerad lärare som sprider positiv energi och engagemang bland både elever och medarbetare. Hon är en god ambassadör för Stockholms stads vuxenutbildning.

Motiveringen för Årets lärarteam 2017, Dan Läck, Sofia Sjöblom, Linda Nilsson, Stefan Brandhofer, Mia Blume, Javier Munoz, Mats Westergren, Emilie Erksén, Åsa Wågström, Charlotte Linder, Michel Brunstorp, Göran Söderin och Elias Salazar, från Kock-, konditor- och bagarutbildningen på Astar AB, Sundbyberg:

Teamet anpassar undervisningen efter varje elevs individuella studiemål och behov. I återkommande pedagogiska diskussioner stöttar de varandra och skapar goda arbetssätt. Ett team som tillsammans sätter eleven i fokus och arbetar utifrån uppfattningen att alla elever är allas elever. Genom ett nyfiket och undersökande arbetssätt utvecklar de inte bara undervisningen utan skolan som helhet. En gott exempel på fungerande kollegial samverkan inom Vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Stockholm är landets ledande tillväxtregion. Det kräver en arbetsmarknad där arbetsgivare kan rekrytera den kompetens de behöver och där stockholmarna har möjlighet att byta bransch, komma tillbaka i arbete eller studera vidare. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för stadens samlade arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning - kommunal vuxenutbildning inklusive utbildning i svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna och yrkeshögskola.

Nyckelord

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum