BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Gustav Fridolin gav uttryck för barnets perspektiv

Dela

Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet, höll ett upplyftande tal som både uttryckte en förståelse för barnperspektivet och ett tydligt rättighetsfokus på onsdagen på Järvaveckan.

Barnets perspektiv är inte nödvändigtvis detsamma som vuxenvärldens. Detta lyckades Gustav Fridolin ge uttryck för i sitt tal, och han visade förståelse och respekt inför det. Genom att beskriva hur ett barn kan mista sina föräldrar och inte förstå varför, men samtidigt förstå hur viktiga de är, visade han en förståelse för den särskilda utsattheten och sårbarheten hos barn som far illa. En av de viktigaste grundpelarna med barnkonventionen är just förmågan att kunna lyssna in och lyfta fram barnets eget perspektiv, och ge det perspektivet en stärkt ställning gentemot vuxnas intressen.

I talet lyftes exempelvis rätten till lek och skola, dessutom även rätten till utbildning i ett vidare perspektiv genom möjligheten till utevistelse för att utveckla förståelse för naturen. Gustav Fridolin var även mycket tydlig i att beskriva problematiken med barns ojämlika uppväxtvillkor i Sverige idag.

Bris gläds särskilt åt att Gustav Fridolin lyfte hur han redan för 15 år sen motionerade i riksdagen om att göra barnkonventionen till lag, och att han uttryckte att dagens historiska riksdagsbeslut är förpliktigande. Bris skulle gärna ha sett att han utvecklade och exemplifierade hur han menar i praktiken.

”Barn ska inte växa upp i fattigdom”, slog Gustav Fridolin fast och presenterade dessutom en rad konkreta förslag för att förbättra situationen för barn som lever i ekonomisk utsatthet, både kring ekonomiska, bostadspolitiska och skolpolitiska frågor. I Gustav Fridolins tal blev det tydligt hur förskolan och skolan är ett viktigt skydd mot utsatthet, och vikten av en skola för alla. Här hade Bris gärna sett ännu fler förslag för förändring.

Även när det kommer till de flyktingpolitiska frågorna gav Gustav Fridolin tydligt uttryck för hur en politik som lever upp till de mänskliga rättigheterna bör se ut. Det blir dock direkt motsägelsefullt då Fridolin samtidigt sitter i en regering som fattat beslut om en mycket stram migrationspolitik i strid mot barnkonventionen och som drabbar barn som flytt till Sverige mycket hårt (mer om detta går att läsa i Bris rapport från 2017).

Nyckelord

Kontakter

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum