Högskolan i Halmstad

Hög kvalitet på grundlärarutbildningarna visar uppföljning

Dela

Grundlärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar den uppföljning som UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har gjort efter förra årets utvärdering av samtliga förskollärar- och grundlärarutbildningar i Sverige.

Grundlärarutbildning vid Högskolan i Halmstad ges med inriktning mot årskurserna F-3 samt årskurserna 4-6. I hela landet utvärderades förra året 18 utbildningar med inriktning F-3, varav 11 fick ifrågasatt kvalitet i beslutet som kom våren 2019. Av de 18 utbildningar med inriktning årskurserna 4-6 som utvärderades fick 9 ifrågasatt kvalitet. UKÄ konstaterade då att det vid Högskolan i Halmstad var ett av de 13 delområden – bedömningsgrunder – som UKÄ utvärderade som inte höll tillfredställande kvalitet. 

Högskolan i Halmstad inledde genast arbetet med att analysera bristerna och därpå ta fram förbättringsåtgärder. I början av veckan kom resultatet av den uppföljande utvärdering som har gjorts. Beskedet lyder att grundlärarutbildningarna vid Högskolan i Halmstad i sin helhet håller hög kvalitet.

– Det är ett väldigt glädjande besked för oss. Kollegiet har genomfört ett gediget analys- och förbättringsarbete med utgångspunkt i den kritik som utvärderingen lyfte. Processen har i sig varit värdefull och lärorik och gagnar på flera sätt fortsatt kvalitetsutveckling av våra grundlärarprogram. Utvärderingen lyfte också goda exempel och intressanta områden att utveckla, vilket ger oss som lärosäte en vägledning i arbetet framåt, säger Malin Hallén, ordförande i forsknings- och utbildningsnämnden (FUN).

Inom respektive grundlärarprogram fanns tidigare brister som handlade dels om hur studenterna utvecklar kunskaper i vetenskapsteori och forskningsmetodik, dels om hur utbildningen möjliggör för studenterna att självständigt kunna använda forskningsresultat i sina analyser. Vad gällde övriga områden visade utvärderingarna redan förra året att båda grundlärarutbildningarna höll tillfredsställande eller hög kvalitet. 

– UKÄ:s beslut om att nu ge våra grundlärarutbildningar omdömet hög kvalitet är ett viktigt besked om att vårt förbättringsarbete har träffat helt rätt utifrån UKÄ:s tidigare kritik. Med det som en kvalitetssäkrande grund kan vi nu fortsätta med att utveckla våra program, både gällande innehåll och runt den så betydelsefulla samverkan med olika skolhuvudmän som en bred och gemensam lärarutbildning handlar om, säger Mattias Nilsson, chef för avdelningen för lärande vid Högskolan i Halmstad.

Utvärderingen förra året visade också att förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet.

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Forskning om elektrifiering av transportsystem länkar samman Sverige och Kina i utveckling av smarta städer12.10.2020 11:19:49 CESTPressmeddelande

Högskolan i Halmstad ska undersöka drivkrafterna bakom Kinas snabba omställning till eldrift inom transportsektorn. I samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Trafikverket, Jönköping University och Statens väg- och transportforskningsinstitut startar ett nytt forskningsprojekt för att undersöka hur Kina på så kort tid har kunnat positionera sig som elbilsland. ”Tillsammans kan vi omdana samhällen till mer hållbara lösningar”, säger projektledare professor Mike Danilovic, Högskolan i Halmstad.

Smärta hos idrottande ungdomar måste uppmärksammas tidigt8.10.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Idrottande ungdomar som upplever smärta måste uppmärksammas tidigt för att minska risken för långvarig smärta. Dessutom måste smärta behandlas utifrån en helhet, där hänsyn tas till såväl biologiska som psykologiska och sociala förhållanden. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad, som också konstaterar att idrottande tonårspojkar som är sena i tillväxten löper större risk att drabbas av smärta.

Hälsofrämjande arbete måste få större plats inom den psykiatriska vården5.10.2020 11:30:00 CESTPressmeddelande

Många personer med psykossjukdom har sämre upplevd hälsa och livskvalitet än genomsnittet. De saknar dock sällan motivation eller vilja att förändra sina vanor för att bli mer hälsosamma. Det handlar snarare om en försiktighet och att de har låg tilltro till sin egen förmåga, kanske på grund av tidigare negativa erfarenheter. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård spelar en viktig roll i att stärka dessa individers tro på sig själva – att de klarar av att genomföra förändringar i livet. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad.

1 000 nya studentbostäder behövs de närmaste åren30.9.2020 08:39:43 CESTPressmeddelande

En studie av bostadssituationen som Högskolan i Halmstad har låtit konsultfirman Sweco göra visar att bristen på studentbostäder har ökat stadigt sedan 2013, och kommer att fortsätta att öka om inget görs åt situationen. Minst 1 000 nya studentbostäder behövs för att möta den brist som finns och som kan fortsätta att öka när Högskolan får fler studenter. Högskolestyrelsen tog del av förstudien vid sitt septembermöte och slog fast att tillgången på studentbostäder är en ödesfråga för Högskolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum