Installatörsföretagen

Höstbudgeten: Välkommet stöd till energieffektivisering i småhus

Dela

Installatörsföretagen välkomnar regeringens satsningar på energieffektivisering i småhus i budgetpropositionen för 2023. Samtidigt saknas alltjämt stöd för energieffektivisering i flerbostadshus samt ett förstärkt ROT-avdrag. Åtgärder som sammantaget skulle sänka elpriset och underlätta energiomställningen.

– Installatörsföretagen välkomnar att regeringen satsar resurser på energieffektivisering i småhus genom renovering och konvertering från direktverkande el, samt utökar det gröna avdraget för installation av solceller, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

I dag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2023. Regeringen satsar 1,2 miljarder kronor över tre år för att gynna energieffektivisering i småhus, samt stärker avdraget för grön teknik avseende installation av solceller och system för lagring. Dessa åtgärder kommer att hjälpa hushåll som vill minska sin energianvändning.

– Vi ser samtidigt ett fortsatt behov av reformer som sänker elanvändningen och elpriserna samt möjliggör export av fossilfri el till Europa. Satsningen på energieffektivisering i småhus bör även gälla bostadsrätter med direktverkande el. Dessutom - ett stärkt rotavdrag för energieffektiviserande åtgärder samt återinfört stöd till energieffektivisering av flerbostadshus skulle minska elanvändningen och i ett oroligt ekonomiskt läge hjälpa hushållen samt skapa arbetstillfällen. Det är särskilt viktigt i ett läge då nybyggnationen kraftigt bromsas, och detta kommer vi även fortsatt att föra dialog kring med politiken, säger Ola Månsson.

– Energianvändningen har minskat under hösten och det får effekt på elpriset, vilket är gynnsamt för både hushåll och företag. Samtidigt är potentialen för energieffektivisering fortsatt mycket stor och det är därför viktigt att de medel som ska betalas ut från Svenska kraftnät även används till åtgärder som långsiktigt minskar energianvändningen, menar Ola Månsson.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.in.se/

Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Vi står nu inför en klimatomställning där smarta installationer har en nyckelroll att spela för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos oss samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra 3 700 medlemsföretag med sina 56 000 medarbetare som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen. 

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum