Uppsala kommun

Ja till bostäder i Börjetull

Dela

Kommunstyrelsen beslutade idag att godkänna förslaget till plan för omvandling av industriområdet Librobäck till bostadsområde med inslag av verksamheter. Den nya detaljplanen är en del i utvecklingen av Börjetull som lokalt centrum. Det formella beslutet tas av kommunfullmäktige den 5 oktober.

Illustration över planerad bebyggelse i Börjetull. Illustration: ÅWL arkitekter
Illustration över planerad bebyggelse i Börjetull. Illustration: ÅWL arkitekter

Vid kommunstyrelsens sammanträde idag beslutades att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för Börjetull. Detaljplanen är en del av den pågående omvandlingen av industriområdet Librobäck där kvarteren Klockaren, Cementgjuteriet och Gimo byggs om till bostadsområden.

Detaljplanen ger också möjlighet för medicinteknikföretaget Galderma att bygga ut och utöka sin verksamhet. Det stora kontorshuset ”Skeppet” mitt i området kommer även i fortsättningen att användas som kontor.

– Med detaljplanen tas nästa steg i omvandlingen av Librobäck från industriområde till en ny blandad stadsdel med bostäder, parker, förskolor, äldreboende och arbetsplatser. Ett efterlängtat inslag i planerna är den nya gång- och cykelbron över Fyrisån som kommer att öppna ytterligare en sträcka av årummet och knyta ihop den nya stadsdelen med Tuna Backar öster om ån, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Längs med Librobäcken och Fyrisån finns idag grönområden som ska rustas upp i samband med byggnationerna. Även befintliga gator liksom gång- och cykelvägar i området kommer rustas upp.

Börjetull är en Uppsalas fyra utpekade områden som är tänkta att bli lokala centrum som kompletterar innerstaden med egna verksamheter, service, rekreation och bostäder. Övriga stadsnoder är Gottsunda-Ultuna, Gränby och Bergsbrunna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration över planerad bebyggelse i Börjetull. Illustration: ÅWL arkitekter
Illustration över planerad bebyggelse i Börjetull. Illustration: ÅWL arkitekter
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum