Försäkringskassan

Jämställdheten gynnas när män är föräldralediga tidigt

Dela

Försäkringskassan har undersökt hur uttaget av betalt och obetald föräldraledighet ser ut bland olika grupper föräldrar. Rapporten visar att det är svårare att nå ett jämställt uttag av föräldraledighet för föräldrapar som inte delat någorlunda lika redan innan barnets ettårsdag. I samband med rapporten publicerar Försäkringskassan även ny statistik.

Resultaten av undersökningen redovisas i rapporten ”Betald och obetald föräldraledighet” som publiceras idag.

– Våra resultat visar att pappor som delar jämställt på föräldraledigheten är föräldralediga tidigare än andra pappor. I och med att mer än hälften av föräldraledigheten tas ut under barnets första levnadsår är det svårt att nå ett jämställt uttag av föräldraledighet om inte båda föräldrarna varit föräldralediga redan innan barnets ettårsdag. Det säger Henrik Lindholm, analytiker på Försäkringskassan.

I samband med rapporten publicerar Försäkringskassan även ny statistik om föräldraledighet. Statistiken visar bland annat hur länge olika grupper är föräldralediga i medeltal samt hur stor andel av föräldraledigheten som är betald. Statistiken är uppdelad på kön, ålder och län.

Statistiken visar att för barn födda 2016 är kvinnor i Västerbottens län de som tar ut minst föräldrapenning under sin föräldraledighet. I genomsnitt tar de föräldrapenning 63 procent av de föräldralediga dagarna under barnets första två år. Män i Södermanlands län är de som tar ut mest betald föräldraledighet, 75 procent av dagarna ersätts av Försäkringskassan. Statistiken visar också när på året föräldrar är föräldralediga, om det finns säsongsvariationer.

Statistiken återfinns här

Rapporten i sin helhet återfinns här

Föräldraförsäkringen är en del av den ekonomiska familjepolitiken som syftar till att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer, att de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn utjämnas och ett mer jämställt föräldraskap.

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Kraftig ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning7.5.2020 09:11:01 CESTPressmeddelande

Utbetalningen av tillfällig föräldrapenning (VAB) har ökat kraftigt under årets första månader. Under april i år fick föräldrar och närstående ersättning för vård av barn för 1,3 miljarder kronor. För samma period året innan låg siffran på 683 miljoner kronor. Ungefär 100 000 fler föräldrar och barn var hemma med ersättning i april 2020 än som var fallet i april 2019. Det visar Försäkringskassans statistik som publiceras idag.

Statens kostnader för socialförsäkringen ökar kraftigt med covid-194.5.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Statens kostnader för socialförsäkringen väntas öka under 2020 till följd av ett kraftigt ökat antal ansökningar inom sjukpenning, tillfällig föräldrapenning samt ersättning för höga sjuklönekostnader. År 2019 uppgick utgifterna för socialförsäkringen till 218 miljarder kronor. Under 2020 beräknas utgifterna att öka med cirka 10 miljarder på grund av utbrottet av covid-19. Samtidigt väntas utgifterna för det statliga tandvårdsstödet sjunka under 2020 – även det en direkt konsekvens av virusutbrottet.

Färre ansökte om sjukpenning under 201922.4.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Det totala antalet pågående sjukfall i Sverige minskade något under 2019, och även startade sjukfall på grund av psykisk ohälsa minskade under året. Antalet nybeviljade ansökningar om aktivitetsersättning ökade under 2019 medan antalet personer som nybeviljades sjukersättning fortsätter ligga stabilt på en historiskt sett låg nivå. Detta visar den årliga rapporten Sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan lämnade till regeringen den 22 april 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum