Diskrimineringsombudsmannen

Jehovas vittne diskriminerades av Arbetsförmedlingen

Dela

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Arbetsförmedlingen rörande en man som av religiösa skäl inte ansåg sig kunna söka ett anvisat arbete. Hovrätten konstaterar i domen att det var diskriminering som har samband med religion att återkalla mannens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.

Mannen, som tidigare var bosatt i Bohuslän, blev i februari 2014 erbjuden att söka en tjänst som säljare för ett företag som bland annat säljer lotter. Mannen förklarade att han inte kunde ta det aktuella arbetet av personliga skäl och på grund av etiska och moraliska principer, och i ett intyg berättade mannen att han är ett Jehovas vittne och att arbetet ifråga skulle gå emot hans religiösa övertygelse.

Arbetsförmedlingen återkallade trots det mannens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin och menade att mannen hade misskött sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete att erbjuda. Mannen blev därmed satt på karens i 45 dagar utan någon ersättning.

Hovrätten konstaterar likt tingsrätten att mannen genom Arbetsförmedlingens agerande har utsatts för indirekt diskriminering, vilket innebär att Arbetsförmedlingen har tillämpat en regel eller ett kriterium som framstår som neutralt men som särskilt missgynnar personer med sådan religiös övertygelse som mannen har.

– Hovrätten konstaterar att religiösa skäl har särskild tyngd i den intresseavvägning som Arbetsförmedlingen ska göra och att Arbetsförmedlingen borde ha betraktat skälen att tacka nej som godtagbara. Avstängningen har därmed varit för ingripande, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Domen har inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas av Arbetsförmedlingen.

Diarienummer: ANM 2014/1037

Fakta
Med indirekt diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med (bland annat) viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Nyckelord

Kontakter

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum