Stockholms stad

Jobbtorg Stockholm fyller tio år

Dela

Stockholm ska vara en stad för alla. Vi ska ha en inkluderande arbetsmarknad där alla har möjlighet att hitta sin plats. Jobbtorg Stockholm startade för tio år sedan för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till jobb eller utbildning.

Stockholm ska vara en stad för alla. Vi ska ha en inkluderande arbetsmarknad där alla har möjlighet att hitta sin plats. Jobbtorg Stockholm startade för tio år sedan för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till jobb eller utbildning.

I december 2017 kom en rapport från Arbetsförmedlingen som visar att utsikterna för arbetsmarknaden i Stockholm ser ljusa ut. Antalet sysselsatta förväntas öka med 23 000 personer under 2018. Färre får försörjningsstöd idag än till exempel vid finanskrisen i slutet av 00-talet, då många var arbetslösa av strukturella skäl. Idag ser man istället att många av de som får försörjningsstöd har missbruksproblem, olika funktionsnedsättningar eller social problematik.

Jobbtorg är en del av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och syftar till att ge personer med social problematik eller försörjningsstöd de verktyg de behöver för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Kontoren är utplacerade i de delar av staden där arbetslösheten och utanförskapet är som störst. Där finns personal med olika professioner som hjälper till att rusta och förbereda aspiranterna för arbetsmarknaden. De får stöd i sitt jobbsökande, till exempel genom hjälp att skriva CV eller förbereda sig inför intervjuer. De kan också få rådgivning, arbetsträning, praktik, kortare yrkeskurser och matchning mot jobb inom näringslivet eller Stockholms stad. Personalen har koll på vilka arbetsgivare som rekryterar och kan informera om olika yrken, branscher och arbetsmarknaden i stort.

– Med vår erfarenhet, kunskap och kompetens ger vi rätt stöd utifrån aspirantens förmåga och arbetsgivarens unika önskemål, säger Christina Wattjersson, avdelningschef på Jobbtorg Stockholm. Vi fokuserar på allas rätt till arbete och ser till att allas kompetens tas tillvara.

Jobbtorg använder idag en ny metod som heter Supported Employment, som innebär ett personligt utformat stöd. Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden. Vilket innebär ett stöd såväl innan, som under och efter personen påbörjat en utbildning eller anställning. Metoden innebär även ett stöd till arbets­givaren där det behövs.

Under de här tio åren har tusentals stockholmare fått stöd och coaching som har lett dem till jobb eller utbildning. Varje år tas ungefär 7 000 aspiranter emot. Vissa kommer till Jobbtorgen via en handläggare på sin stadsdelsförvaltning, medan andra kommer in genom uppsökande verksamhet. Hur resan från Jobbtorg till anställning eller utbildning ser ut beror på aspirantens tidigare erfarenheter och nuvarande behov av stöd. För vissa är resan kort, medan den för andra innebär ett mer omfattande stöd och kontinuerliga insatser under en längre period.

– För mig handlar det om mänskliga rättigheter, säger Christina Wattjersson, att alla ska få möjlighet att arbeta, få en lön och kunna försörja sig själva. Vi ska vara en röst och en hand åt de som inte når dit själva. Vi ska inte ta över, utan ge stöd till självständighet och egenmakt.

Nyckelord

Kontakter

ArbetsmarknadsförvaltningenArja Lindholm, kommunikationschef

Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm inklusive SFI, samordning av och samhällsorientering för nyanlända, samordning av övergripande arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor samt det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-åringar.

08-508 35 516arja.lindholm@stockholm.se

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att rusta stockholmare för arbete och studier. Kärnverksamheten består av vuxenutbildning, undervisning i svenska för invandrare (sfi) och arbetsmarknadsinsatser genom Jobbtorg Stockholm.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum