Lunds stift, Svenska kyrkan

Jordbruk, skogsbruk och fonder bidrar med 72 miljoner kronor till Svenska kyrkans verksamhet i Lunds stift

Dela

Stiftsfullmäktige beslutade den 30 maj att dela ut 36 miljoner kronor från Lunds stifts prästlönetillgångar till församlingarna i Skåne och Blekinge och lika mycket till Lunds stift.

Två av Lunds stifts skogsarbetare: Stefan och Ronny Nilsson. Foto: Maria Lundström
Två av Lunds stifts skogsarbetare: Stefan och Ronny Nilsson. Foto: Maria Lundström

Lunds stifts prästlönetillgångars resultat efter skatt för 2016 var 79 miljoner kronor, varav 36 miljoner kronor delas ut till Lunds stift och lika mycket till de församlingar i Skåne och Blekinge som har andelar i tillgångarna. Pengarna är ett tillskott för församlingarna som bidrar exempelvis till diakonalt arbete, barn- och körverksamhet.

– Egendomsnämnden strävar efter att hålla en hög och jämn utdelning till församlingar och stift och det är glädjande att vi även i år kan dela ut 72 miljoner kronor, säger Katarina Hallenborg, chef för egendomsförvaltningen vid Lunds stift.

Fakta om prästlönetillgångarna:
Prästlönetillgångarna, PLT, har sitt ursprung i jord och skog som donerats till kyrkan. De äldsta prästlönefastigheterna har rötter i tiden före 1008 och flera härstammar från medeltiden. PLT, som är självägande, består idag av ca 12 200 hektar jordbruksmark, ca 9 400 hektar skog samt fondmedel. Avkastningen bidrar, tillsammans med kyrkoavgifterna, till att finansiera stiftets och församlingarnas verksamhet. Förvaltningen av tillgångarna styrs av höga etiska krav och strävar bland annat efter omställning till fossilfri energi till exempel genom satsningar på vindkraft och solenergi.

Årsredovisningen i sin helhet, med lista på fördelning:
http://svenskakyrkan.se/lundsstift/prastlonetillgangar

För mer information:
Katarina Hallenborg, chef för avdelningen för egendomsförvaltning vid Lunds stift
Telefon: 046-15 55 60
E-post: katarina.hallenborg@svenskakyrkan.se

Bild på Katarina Hallenborg:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1020829

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift 
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Två av Lunds stifts skogsarbetare: Stefan och Ronny Nilsson. Foto: Maria Lundström
Två av Lunds stifts skogsarbetare: Stefan och Ronny Nilsson. Foto: Maria Lundström
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum