VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kameror fortsatt god effekt på hastighet och trafiksäkerhet

Dela

Trafiksäkerhetskameror leder till sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet där färre olyckor sker med dödlig utgång eller svårt skadade. Det bekräftar den rapport om trafiksäkerhetskameror i Sverige som VTI-forskare har genomfört på uppdrag av Trafikverket.

Foto: Eva Åström/VTI
Foto: Eva Åström/VTI

– Det är glädjande att studien visar att de effekter som uppnåddes inledningsvis håller i sig över tid och att kamerorna fortfarande är effektiva för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken, säger Anna Vadeby, projektledare och senior forskare, som har tagit fram rapporten tillsammans med forskaren Christian Howard.

Sedan 2006 har Trafikverket tillsammans med polisen installerat ett system med fasta digitala kameror för automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Resultaten visar att systemet med hastighetskameror fortsätter att ha effekter av samma storleksordning som tidigare studier visat. Den lägre medelhastigheten på vägar med trafiksäkerhetskameror bibehålls för den studerade tidsperioden, 2006 till 2016.

Andelen som håller hastighetsgränsen har ökat efter montering av kameror, såväl vid som mellan kamerorna. Sammantaget är tendensen den att det är störst effekter vid kameran, och att effekten avtar med avståndet. Vid kamerorna har andelen trafik som håller hastighetsgränsen ökat med mellan 22 och 56 procent, beroende på hastighetsgräns, och på vägsträckor mellan kamerorna mellan 11 och 15 procent. Såväl vid som mellan kamerorna är det störst ökningar vid hastighetsgränsen 80 km/tim, och det var också där som efterlevnaden var som sämst innan kamerorna placerades ut på vägen.

– Medelhastigheterna har minskat med i genomsnitt 3,5 km/tim sett över hela sträckan och även här ser vi störst förändringar vid hastighetsgränsen 80 km/tim. Effekten på medelhastigheten är störst i närheten av kamerorna, men även mellan kamerorna minskar medelhastigheten. Vidare är effekterna störst där medelhastigheten varit hög i förhållande till hastighetsgränsen innan kameran har satts upp, säger Anna Vadeby.

Hastighetskamerorna har också haft effekt på trafiksäkerheten. Resultaten visar på en minskning av antalet dödade med 39 procent och en minskning på 15 procent av de svårt skadade.

Resultaten baserar sig på Trafikverkets återkommande hastighetsmätningar, nya hastighetsmätningar samt data från olycksdatabasen Strada, Swedish Traffic Accident Data Acquisition. Studien är slutrapportering av utvärderingsprojektet Översyn av effektsamband. Projektets syfte är att öka kunskapen om trafiksäkerhetskameror och uppskatta effekter på såväl hastigheter som trafiksäkerhet.

Trafiksäkerhetskameror i Sverige: Effekter på hastighet och trafiksäkerhet - 2022 DiVA

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Eva Åström/VTI
Foto: Eva Åström/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag13.1.2023 08:29:49 CET | Pressmeddelande

För att nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier19.12.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Textilindustrin är en av de värst förorenade branscherna i världen och beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Trots detta hanteras inte textilier enligt avfallshierarkins alla regler där vi i första hand ska minska uppkomst av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna sedan energi återvinna och sist deponera. Ett nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), vill skapa förutsättningar för en ökad cirkularitet av textilier i Norden.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum