Djurens Rätt

Kartläggning visar allvarliga djurskyddsbrister på Guldfågelns slakteri på Öland

Dela

Guldfågeln AB har två av de största kycklingslakterierna i Sverige och slaktar upp emot 40 miljoner kycklingar varje år. När Djurens Rätt har gått igenom samtliga djurskyddskontroller som gjordes på slakteriet i Mörbylånga på Öland under 2021 visar 52 % av dessa brister.

Turbokycklingar på en svensk kycklinguppfödning. Foto från Djurens Rätts kycklingkampanj.
Turbokycklingar på en svensk kycklinguppfödning. Foto från Djurens Rätts kycklingkampanj.

Kycklingslakteriet på Öland, som ägs av Guldfågeln AB, har under 2021 haft stora problem med att kycklingar som kommer in till slakteriet klämts i transportburarna, att kycklingarna haft allvarliga frätskador och en hög dödlighet i transporter till slakteriet.

Bristerna tyder på att de problem som drabbar flest individer främst kommer från uppfödningsanläggningen och djurtransportörerna, men att det inte upptäcks förrän efter transport eller efter att kycklingarna har dödats. Upp emot 40 miljoner kycklingar transporteras till och slaktas på Guldfågelns slakterier varje år.

– Guldfågeln verkar oförmögna att säkerställa att kycklingar skyddas från onödigt lidande, såsom djurskyddslagen kräver. Nu måste takten på slakterierna minska, och myndigheterna måste få bättre verktyg att kraftfullt agera mot de här bristerna som drabbar miljontals djur varje år, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Exempel på överträdelser mot djurskyddslagstiftningen som upptäcktes på Guldfågelns slakteri på Öland 2021

  • 15 kycklingar har upptäckts med en vinge klämd i transporten, med stort lidande fram till slakt som följd. 
  • En kyckling har transporterats med huvudet klämt i transportburen och levde fortfarande vid upptäckt.
  • Vid fyra tillfällen upptäcktes att nästan alla kycklingar som kontrollerades hade frätskador under fötterna. Totalt lär ungefär 80 000 individer ha varit drabbade. 
  • Vid ett tillfälle hade 1 654 kycklingar frätskador på kroppen.
  • Vid två tillfällen har skinnflådda kycklingar hittats, med skador in mot musklerna. Båda av kycklingarna levde när de hittades vilket innebar att de lidit av skadorna under längre tid. 
  • Vid fem tillfällen var dödligheten efter transport onormalt hög. Kycklingar har frusit ihjäl, kvävts av syrebrist eller dött av värmestress. Det handlar totalt om ungefär 1000 individer som dött innan slakt under transporten, och otaliga tusentals som också led av den olämpliga temperaturen under transport.
  • Vid ett tillfälle satt 30 kycklingar för trångt i sina transportlådor, så kallad överbeläggning.

Vid flera tillfällen under året upptäcktes att nästan alla kontrollerade kycklingar hade frätskador under fötterna. Detta har uppkommit när de sitter stilla i sin egen och andras avföring. Vid andra tillfällen har kycklingarna varit överhettade eller nedkylda när de kommit fram till slakteriet vilket resulterat i att tusentals kycklingar dött innan de hann slaktas. Samtliga problem förvärras av att kycklingarna som slaktas är turbokycklingar, som klarar stress väldigt dåligt och är mycket stillasittande i de smutsiga miljöer de lever i på grund av den hårda aveln ger smärtor i benen.

Guldfågeln AB har elbadsbedövning på sina slakterier och har troligt haft problem med skållning av levande kycklingar. Men eftersom kontrollrapporterna var sekretessbelagda går det inte att koppla händelserna till ett enskilt företag. Vid skållning av levande kycklingar efter misslyckad elbadsbedövning har kycklingarna lidit, och bedövningen verkar inte i mer än 30 sekunder.

– Det är värt att komma ihåg att det här är en kartläggning över de brister som upptäckts vid inspektioner, men det är mycket som också sker i det fördolda. Jag hittar inga andra ord för det som sker än att det är ett systematiskt djurplågeri, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Om kartläggningen

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingföretagen finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2021. Förutom det som media har rapporterat om gällande omfattande problem med bedövningen av kycklingar hos Kronfågel, har samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transport och frätskador från avföring.

Livsmedelsverket och länsstyrelsen uppger att de kontrollerat djurskyddet på Guldfågelns slakteri i Mörbylånga, Öland totalt vid 58 tillfällen under 2021. I samband med 30 av dessa kontroller upptäcktes brister, eller 52 % av kontrollerna. Länsstyrelsen upptäckte inga brister vid sina kontroller, medan Livsmedelsverket hittat otaliga brister. Kontroller på gårdar längre bort från slakteriet kan ha skett, men inte noterats i den här kartläggningen.

Läs om vilka djurskyddsbrister som upptäckts på båda Guldfågelns slakterier 2021.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Turbokycklingar på en svensk kycklinguppfödning. Foto från Djurens Rätts kycklingkampanj.
Turbokycklingar på en svensk kycklinguppfödning. Foto från Djurens Rätts kycklingkampanj.
Ladda ned bild

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad globalt för de djur som är flest och har det sämst. Är sedan 1882 Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med fler än 50 000 medlemmar.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Efter Djurens Rätts anmälan: Djurfabrik ställs inför rätta1.12.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Tidigare i år rapporterade Djurens Rätt om hur hönor och kor utsatts för lidande i en djurfabrik i Grums. Djurens Rätt polisanmälde händelserna men det visade sig också att polis och åklagare redan utredde flera år gamla brott. Under de år utredningen pågått har djurfabriken fått fortsätta utsätta djur för allvarligt lidande. I mars 2023 ska djurfabriken ställas inför rätta i Värmlands tingsrätt.

Scandic Hotels utses till den djurvänligaste hotellkedjan29.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Inför stundande julledighet då många väljer att bo på hotell och inför bokningen av vårens konferensresor, släpper Djurens Rätt en ny företagsrapport där elva av de största hotell- och konferenskedjorna i landet granskas. Rapporten innehåller tre fokusområden där företagen kan och bör ställa högre krav för att förbättra för djuren. De som hamnar högst upp på prispallen är Scandic Hotels Group och utses därmed till den djurvänligaste hotellkedjan.

Djurens Rätt begär överprövning av nedlagt ärende mot åklagare i Västra Götaland22.11.2022 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Djurens Rätt har under 2022 lämnat in över 50 anmälningar om brott mot djur i Sveriges djurfabriker. I flera fall har åklagare valt att inte inleda förundersökning trots att Djurens Rätt presenterat god bevisning för brotten och trots att åklagare i Sverige omfattas av absolut åtalsplikt. Djurens Rätt har underrättat polis om de fall som skulle kunna utgöra tjänstefel men samtliga ärenden har lagts ner. Djurens Rätt begär nu att en överåklagare omprövar ett ärende och inleder förundersökning mot åklagaren.

Djurens Rätt polisanmäler kycklinganläggning för djurplågeri10.11.2022 07:25:29 CET | Pressmeddelande

Smutsiga, döende och döda kycklingar. Turbokycklingar som har svårt att röra sig. Det är vad som syns på de bilder och filmklipp från en kycklinganläggning i Strängnäs kommun, som Djurens Rätt har mottagit från en anonym källa. Djurens Rätt har valt att polisanmäla anläggningen. Eftersom det handlar om många individer så kan fallet omfattas av den nya straffbestämmelsen grovt djurplågeri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum