Lunds stift, Svenska kyrkan

Katoliker och lutheraner samlas till gudstjänst i Lunds domkyrka

Dela

Den 31 oktober är det 500 år sedan Martin Luther troligtvis spikade upp 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. I Lund inleddes högtidlighållandet av reformationsåret med påvens besök i domkyrkan den 31 oktober 2016 och den gemensamma gudstjänsten med Lutherska världsförbundet, Svenska kyrkan och Katolska kyrkan.

Foto: Mikael Ringlander/Ikon
Foto: Mikael Ringlander/Ikon

I Lunds domkyrka hålls en ekumenisk gudstjänst den 31 oktober klockan 18.30. Gudstjänsten leds av biskopen i Lunds stift, Johan Tyrberg, och biskopsvikarien i Katolska kyrkan i Sverige, Anders Piltz. Under kvällen invigs domkyrkans nya dopfunt som är tillverkad av konstnären Bianca Maria Barmen och utförd i vit Carraramarmor och brons (se faktaruta).

– Dopet förenar lutheraner och katoliker så det känns extra fint att kunna inviga vår nya dopfunt denna dag, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

– Våra samfund befinner sig i en försoningsprocess som utgår ifrån att vi är överens om att vi är kristna syskon genom dopet. Vi är alla lemmar i Kristi kropp och utgör på ett djupare plan en och samma kyrka, säger biskop Johan Tyrberg.

I Lunds domkyrkoförsamling har det ekumeniska arbetet gått som en röd tråd genom reformationsåret. Påvens besök och de fem ekumeniska imperativ som uttalades vid gudstjänsten för ett år sedan har inspirerat till konkreta samarbeten mellan S:t Thomas katolska kyrka och Lunds domkyrkoförsamling i form av gemensamma aftonböner som firats omväxlande i de båda kyrkorna. I Rögle kloster har Ekumeniska lördagar samlat representanter från olika kristna samfund och kyrkor till samtal för att vidga kunskapen om de olika traditionerna och vad de kan bidra med till helheten.

– Vi startar i det vi har gemensamt, bönen, lovsången och Guds ord, vi fördjupas och gläds över den enhet som redan finns, säger Anders Piltz, katolsk präst i Lund och biskopsvikarie i Stockholms katolska stift.

Press
Välkommen att närvara vid gudstjänsten i Lunds domkyrka 31 oktober klockan 18.30.

Under själva gudstjänsten är fotografering och ljudupptagning inte tillåtet annat än efter överenskommelse. Kontakta domkyrkokaplan Lena Sjöstrand med eventuella önskemål, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se, 046-71 88 81.

Innan gudstjänsten, klockan 18.00–18.15, finns Anders Piltz, Johan Tyrberg och Lena Sjöstrand i domkyrkans vapenhus (entré) för att besvara frågor från press.

För högupplösta bilder och kontaktuppgifter till inblandade: 
Sofia Petersen, kommunikatör i Lunds domkyrkoförsamling, 046-71 87 38, sofia.petersen@svenskakyrkan.se  
Camilla Lindskog, pressekreterare för Lunds stift, 046-15 55 23, camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Fakta om domkyrkans nya dopfunt:
I samband med det ekumeniska mötet den 31 oktober 2016 öppnades möjligheten att få en ny dopfunt till Lunds domkyrka. I utbytet och dialogen mellan katoliker och lutheraner är dopet centralt. Vi delar dopsyn och erkänner varandras dop. Att synliggöra detta var en önskan inför gudstjänsten i oktober 2016. Därför inbjöd Lunds domkyrka och domkyrkorådet fyra konstnärer att lämna förslag till en ny dopfunt för domkyrkan.

Uppdraget att utföra dopfunten gick till Bianca Maria Barmen. Den är huggen i marmor från Carrara av Roger Matsson på Lidköpings stenhuggeri. Bronsdetaljerna på dopfunten, vågen och musslan, är gjutna hos gjutare Martin Hansson i Götene. Till dopfunten har konstnären även tagit fram en kanna och en skål i ett nära samarbete med kopparslagarmästaren Michaela Ivarsdotter som har sin verkstad i Karlskrona.

Den nya dopfunten kommer att få sin normala placering längst västerut i kyrkan, en klassisk placering för att markera dopet som vägen in i kyrkan. Funten är flyttbar och kan, som den 31 oktober, placeras i mittskeppet. Dopfunten kompletterar domkyrkans paradisfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet som är placerad i dopkapellet och gör dopet synligt i den stora kyrkan. Den 31 oktober 2017 tas den nya dopfunten i bruk.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mikael Ringlander/Ikon
Foto: Mikael Ringlander/Ikon
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum