KK-stiftelsen

KK-stiftelsen satsar 90 miljoner på ny kompetens för klimatomställning

Dela
Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att nå målet är näringslivets omställning avgörande. Därför kraftsamlar nu KK-stiftelsen med att avsätta nära 90 miljoner kronor på kompetensutveckling för näringslivets klimatomställning. Kurser och utbildningsprogram på avancerad nivå ska utvecklas gemensamt av lärosäten, näringsliv och andra samverkanspartners och anpassas med fokus på yrkesverksammas behov.

– Vi har en allvarlig situation där kompetensbrist bidrar till att bromsa klimatomställningen. Flera rapporter visar att många branscher har svårt att hitta rätt kompetens. Vi satsar nu på fördjupad samverkan mellan akademi, näringsliv och andra aktörer för att möta utmaningarna, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

– Vi gör nu nya och uthålliga kompetenssatsningar inom strategiska områden som hållbara energisystem, klimatneutral produktion med fokus på den råvarubaserade värdekedjan och cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri. I satsningarna ingår ett starkt kursutbud med många studerande, och samtidigt ges förutsättningar för kraftsamling och ökad uthållighet i lärosätenas arbete för livslångt lärande. Med andra ord skapar vi en förflyttning och förnyelse i högskolesektorn som gör skillnad, säger Eva Schelin.

KK-stiftelsen beviljar medel till tre större projekt som långsiktigt ska bidra till ökad kompetens för näringslivets klimatomställning. Projekten ska ledas av Högskolan Väst i samverkan med Uppsala universitet, Jönköping University i samverkan med Chalmers tekniska högskola och Högskolan Väst, samt Luleå tekniska universitet i samverkan med Mälardalens universitet och Örebro universitet.

Totalt väntas ett 40-tal företag vara aktiva i projekten. Bland företagen finns flera av Sveriges ledande industriföretag och organisationer som till exempel Vattenfall, Alstom, Svenska kraftnät, H2 Green Steel, Northvolt, STENA Recycling, LKAB, Volvo Cars och GKN Aerospace, men även små- och medelstora företag.

Satsningen har särskilt fokus på utbildningsinsatser riktade till yrkesverksamma, vilket ger lärosätena möjlighet att förnya inte bara sitt utbildningsutbud, utan också undervisnings- och examinationsformer samt arbetssätt för rekrytering och validering. För att skapa ytterligare långsiktighet, och fördjupa samverkan mellan parterna, förväntas lärosätena innan projekten avslutas återkomma med ansökningar om medel till företagsforskarskolor för att ge företagen tillgång till forskarutbildad personal med nyckelkompetens för klimatomställningen.

----

Korta fakta

  • KK-stiftelsen satsar upp till 30 miljoner kronor per projekt under fem till sex år.
  • Fokus på kompetensområden av strategisk betydelse för klimatomställningen inom näringslivet.
  • Utveckling och genomförande av fristående kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma samt av magister- eller masterprogram inom valda områden.
  • Upplägg och genomförande av utbildningar ska anpassas till yrkesverksammas behov.
  • Lärosätena förväntas utveckla effektivare arbetssätt och bli mer uthålliga i sitt arbete med livslångt lärande. 
  • Förväntad utveckling av gemensamma företagsforskarskolor (med ytterligare tillskott av medel) inom valda kompetensområden ska främja en uthållig och fördjupad samverkan mellan parterna.

----

Beviljade projekt

1.Elektrifiering för hållbart energisystem

Sökande lärosäte: Högskolan Väst
Samverkande lärosäte: Uppsala universitet
Övriga samverkanspartners: Atlas Copco, GKN Aerospace, Hitachi, Intel, Polestar, Svenska kraftnät, T-Engineering, Vattenfall, Alstom, Swedish Electromobility Centre, Sandvik, StandUp for Energy
Beviljat belopp: 26 788 532 kronor

Kort beskrivning: Högskolan Väst ska tillsammans med Uppsala universitet och andra samverkanspartners möta industrins kompetensbehov genom att utveckla och genomföra kurser inom elektroteknik som möjliggör den framtida elektrifieringen. Utbildningar inom elektroteknik är starkt efterfrågat från industrin då den kompetensen är helt nödvändig för näringslivets klimatomställning och för elektrifieringen av samhället.

2.REEDEAM – Klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan

Sökande lärosäte: Luleå tekniska universitet
Beviljat belopp: 29 993 965 kronor
Samverkande lärosäten: Mälardalens universitet, Örebro universitet
Övriga samverkanspartners: RISE, H2 Green Steel, LKAB, Scania, Combitech, Komatsu Forest, SCA, STENA Recycling, Kaunis Iron, Northvolt, ABB, Copperstone Resources, SSAB, Alstom, Zinkgruvan Mining, Alleima, Orica, Lovisagruvan
Beviljat belopp: 29 993 965 kronor

Kort beskrivning: Luleå tekniska universitet ska tillsammans med Mälardalens universitet, Örebro universitet och andra samverkanspartners ta fram och genomföra kurser som möter industrins kompetensbehov inom klimatneutral produktion, elektrifiering, digitalisering och automation för den råvarubaserade värdekedjan. Målet är att lärosätena tillsammans med näringslivet ska förbättra tillgången till behovsanpassad kompetensutveckling för ökad omställningsförmåga.

3.Cirkulära metallkomponenter för svensk tillverkningsindustri: kompetensutveckling på masternivå (CIRCUMET)

Sökande lärosäte: Jönköping University
Samverkande lärosäten: Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst
Övriga samarbetspartners: Volvo Cars, Scania, GKN Aerospace, STENA, Ovako, Sandvik, AGES, Comptech, Husqvarna Group, Fagerhult, Jernkontoret, Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Fordonskomponentgruppen, Tunga fordon, RISE
Beviljat belopp: 30 miljoner kronor

Kort beskrivning: Jönköping University ska tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst och andra samverkanspartners utveckla och genomföra kurser för yrkesverksamma relaterade till utmaningen att uppnå cirkularitet inom metallkomponenttillverkning. Metallkomponenttillverkning orsakar en stor andel av CO2-utsläppen och kräver därmed en akut kompetenshöjning med fokus på klimatförändringar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18
111 47 Stockholm

https://www.kks.se/

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 11,1 miljarder kronor på drygt 3 382 projekt (årsskiftet 2021/2022).

 

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

96 miljoner till företagsforskarskolor ska stärka svensk konkurrenskraft18.1.2023 08:58:17 CET | Pressmeddelande

KK-stiftelsen har beviljat medel till sex stycken forskarskolor som ska drivas av högskolor och nyare universitet i samverkan med företag. Totalt omfattar hela satsningen 96 miljoner kronor och utbildning av 46 industridoktorander under en sexårsperiod. Bland lärosätena som beviljas medel finns Karlstads universitet som nu får möjlighet att starta två forskarskolor inom högaktuella områden.

Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning21.6.2022 10:14:44 CEST | Pressmeddelande

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser24.5.2022 10:07:12 CEST | Pressmeddelande

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum