Vänsterpartiet Skåne

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg

Dela

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

- För oss i Vänsterpartiet har det varit viktigt att den nämnd som beslutar i frågan aktivt tar tag i den, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skåne. Vi är glada över gehöret vi fått och hoppas att även tillträdande styre i regionen inser allvaret i frågan.

Det är i december som det nya avtalet träder i kraft och det är i detta avtal som bland annat säkerhetsåtaganden och vilken typ av tjänster som skall finnas ombord på Pågatågen kan komma att ändras. Facket har tydligt visat sin oro för personalen och för de säkerhetsrisker för passagerare som kan komma att uppstå om säkerhetsansvaret läggs helt på lokföraren.

Stefan Svalö uppger vid frågestunden att han gett förvaltningen i uppdrag att undersöka risken för eventuella avtalsändringar och att utföra en genrell riskbedömning för de skånska tågen.

- Det är lämpligt, menar Sara Svensson. I Skåne har vi bl.a. krökta plattformar på tågstationer som gör det extra viktigt att ha uppsyn över hela tåget, både för att kunna ge tillgänglighetsassistans till de som behöver och för att garantera att ingen fastnar i dörrarna vid avgång. Dessutom är det självklart att slå vakt om de anställdas situation, både vad gäller arbetsbelastning, krav och lönetrygghet, avslutar hon.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum