Vänsterpartiet Skåne

Kollektivtrafiknämndens ordförande delar Vänsterpartiets oro: har gett förvaltningen uppdrag att granska avtalsförändringar för Pågatåg

Dela

Under dagens sammanträde i Regionfullmäktige berördes frågan om säkerhet på Pågatågen för resenärer och anställda. Vänsterpartiet fann gehör för sin oro hos Stefan Svalö (S), ordförande för Kollektivtrafiknämnden i regionen, som tar avstånd från alla former av försämrad säkerhet och försämrade arbetsvillkor.

- För oss i Vänsterpartiet har det varit viktigt att den nämnd som beslutar i frågan aktivt tar tag i den, säger Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Skåne. Vi är glada över gehöret vi fått och hoppas att även tillträdande styre i regionen inser allvaret i frågan.

Det är i december som det nya avtalet träder i kraft och det är i detta avtal som bland annat säkerhetsåtaganden och vilken typ av tjänster som skall finnas ombord på Pågatågen kan komma att ändras. Facket har tydligt visat sin oro för personalen och för de säkerhetsrisker för passagerare som kan komma att uppstå om säkerhetsansvaret läggs helt på lokföraren.

Stefan Svalö uppger vid frågestunden att han gett förvaltningen i uppdrag att undersöka risken för eventuella avtalsändringar och att utföra en genrell riskbedömning för de skånska tågen.

- Det är lämpligt, menar Sara Svensson. I Skåne har vi bl.a. krökta plattformar på tågstationer som gör det extra viktigt att ha uppsyn över hela tåget, både för att kunna ge tillgänglighetsassistans till de som behöver och för att garantera att ingen fastnar i dörrarna vid avgång. Dessutom är det självklart att slå vakt om de anställdas situation, både vad gäller arbetsbelastning, krav och lönetrygghet, avslutar hon.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum