BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Konsekvenserna riskerar att bli långvariga

Dela

Oro för skolan och betyg, att må dåligt under lång tid, olycklig kärlek och besvärliga vänskapsrelationer. Föräldrar som bråkar och slåss, eller som begränsar ens liv. Plus pandemin som påverkar vardagen och som upptar alla nyheter och alla vuxna. Hos Bris tar vardagen inte paus, men vi oroas över att barn lämnas ensamma med sina utmaningar och över konsekvenserna framåt.

– I Bris stödkanaler är trycket fortsatt stort och vi arbetar hårt för att kunna möta upp det. Det handlar nu såväl om att bemöta den specifika oron som coronakrisen skapar hos en del barn som att fortsätta finnas där som en trygg punkt för alla de barn som behöver någon att prata med om sina livsproblem, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

För snart fyra veckor sedan gick Bris ut med en lägesbild kring barns samtal rörande corona, den finns att läsa här. En fortsatt oro rör de barn som på olika sätt far illa i sina hem, med utsatthet för våld, med föräldrar som själva inte mår bra och som just nu påverkas av krisen. Fortsatt isolering och minskad insyn i enskilda familjer gör att samhället får ännu svårare att upptäcka exempelvis våld mot barn. Samtidigt som riskfaktorerna som ökad stress, ekonomiska konsekvenser och påfrestningar hos vuxna ökar risken för barn att fara illa.

– För de flesta barn är vägen till att berätta för en utomstående om våld hemma lång, en process som tar tid. Det är mycket möjligt att vi inte kommer att se konsekvenserna av situationen just nu förrän mycket längre fram, säger Magnus Jägerskog.

Skyddsfaktorer för barn som lever i utsatthet i familjen är pålitliga vuxna utanför familjen som känner och vill barnet väl. En trygg fysisk miljö med bekanta rutiner, ett fungerande socialt sammanhang med jämnåriga är andra faktorer som verkar skyddande.

Samtidigt är många extra ensamma nu. Upplevelsen av ensamhet har alltid varit utmärkande i barns kontakter med Bris. Det kan handla om att känna att vuxna omkring en inte kan hantera det som barnet går igenom, att de inte skulle förstå, att de har fullt upp med sina egna bekymmer eller att det är de vuxna i barnets närhet som utgör barnets problem.

– Just nu, när de flesta vuxna är upptagna med att navigera i det nya samhällsläget och många är upptagna av corona finns en stor risk att fler barn lämnas ensamma med sitt mående och inte på samma sätt uppmärksammas i hur de har det och vad de behöver stöd kring för att kunna må bra. På så sätt riskerar krisen att få långsiktiga konsekvenser för barns mående och deras psykiska hälsa på sikt, säger Magnus Jägerskog.

 

Tips på hur du kan stötta barn

Kris inom familjen kan öka utsattheten för ett barn. Det barn i första hand behöver är stabila föräldrar och en fungerande familj. Bris har tidigare lyft vikten av civil omsorg och att alla kan spela en roll för att barn ska kunna må bra, vara trygga och få stöd och hjälp. Att våga ställa frågan till ett barn och erbjuda sig som en vuxen som det går att prata med.

Men du kan också vara ett viktigt stöd för ett barn genom att avlasta familjer på olika sätt, genom att vara ett samtalsstöd till oroade och stressade vuxna eller att hjälpa till med praktiska saker i vardagen. Om du oroar dig över att ett barn far illa är det viktig att du vågar agera

Professionellt samtalsstöd för barn finns på 116 111, chatt och mejl på bris.se varje dag kl. 14-21 och vardagar kl. 9-12, och för vuxna med frågor om barn på 0771-50 50 50 varje vardag kl. 9-12.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

BRIS - Barnens Rätt i Samhället
BRIS - Barnens Rätt i Samhället
Arenavägen 61
121 77 Johanneshov

08-598 888 00https://www.bris.se

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Folkrörelsen Bris startade 1971 och bidrog till att Sverige fick världens första förbud mot barnaga. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Följ BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Ny rapport om barn och fysisk aktivitet: Barn vill röra på sig mer. Varför hindrar vi dem?5.11.2020 06:45:00 CETPressmeddelande

Trots att det är väl känt att fysisk aktivitet är en förutsättning för barns hälsa, så begränsas idag barns möjligheter till rörelse. Samtidigt som barn själva uppger att de vill röra på sig mer än de gör idag. I den nya rapporten ”De säger att vi inte rör på oss” uppmanar Bris samhället att inkludera barns egna behov och önskemål i skolan, på fritiden och i stadsplaneringen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum