Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden: Berga by kan få statligt bidrag

Dela

Lovverksamhet, hyresavtal för Nya Vasahallen och fördelning av statliga bidrag som ska motverka segregation. Det är några av ärendena som kultur- och fritidsnämnden ska behandla på eftermiddagens sammanträde.

Ärende 6: Berga by kan få statligt bidrag

Under 2018 fördelar Tillväxtverket bidrag till kommuner för att minska segregationen. På torsdagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämnden besluta om hur eventuella bidrag till nämndens verksamhet ska fördelas. Bland annat kan Berga by få del av pengarna.

I år kan 32 kommuner som har områden med socioekonomiska utmaningar få del av en satsning som ska motverka segregation. Kommunerna kan ansöka om sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till 2027.

Linköpings kommun är en av dessa 32 kommuner som kan ansöka om medel. Kultur- och fritidskontorets förslag är att eventuella bidrag som tilldelas kultur- och fritidsnämnden under 2018 fördelas till Berga by, mötesplatser, föreningsutveckling och övergripande inkludering.

Berga by är en ny satsning som bygger på en medborgardialog med invånarna i stadsdelen Berga. Verksamheterna inom Berga by ska till stor del inrymmas i lokaler där kommunen redan idag betalar hyra, till exempel i Berga slott och i Ung puls lokal. Det finns till exempel planer på att skapa ett bibliotek i slottet.

Kultur- och fritidsnämndens del av Linköpings kommuns ansökan är cirka fyra miljoner kronor.

Under 2018 fördelas medlen i satsningen tillfälligt av Tillväxtverket. Regeringen har aviserat att uppdraget från och med den 1 januari 2019 kommer att övergå till Delegationen mot segregation (Delmos).

Tillväxtverket ska besluta om bidragen den 20 oktober.


Ärende 9: Musikteater och ridläger på höstlovet

Musikteater, ridläger och fler aktiviteter på fritidshemmen. Det är några av satsningarna som är planerade för höstlovet i Linköping. Idag ska kultur- och fritidsnämnden besluta om planen för lovverksamhet 2018.

Regeringen har tilldelat Sveriges kommuner pengar för lovverksamhet som ska genomföras under 2018. Linköpings kommun har fått drygt 5,3 miljoner kronor att fördela på lovdagar utöver sommarlovet.

– Nu beslutar vi om att kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att samordna fritidsverksamhet under höst- och jullov. Arbetet med loven ska ske i samarbete mellan kommunen, föreningar och andra organisationer. Vi försöker få till så mycket fritidsverksamhet som möjlighet tillsammans med andra aktörer, säger Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Lovaktiviteterna ska utgå från barns och ungas efterfrågan. Aktiviteterna ska även ha hög tillgänglighet och möjliggöra möten över sociala gränser. Utbudet ska också stimulera till en jämn könsfördelning bland deltagarna. Exempel på aktiviteter under höstlovet är musikteater, ridläger, gymnastik, utökade aktiviteter på fritidshem och dagläger med skapande och teater.

Ärende 10: Hyresavtal för Nya Vasahallen

Byggandet av Nya Vasahallen är igång. På dagens sammanträde ska kultur- och fritidsnämnden behandla hyran för hallen.

Nya Vasahallen kommer att innehålla ytor för idrott, men också matsalsplatser för Berzeliusskolan och Katedralskolan. Lejonfastigheter är byggherre och kommande hyresvärd. Hyreskostnaden för hallen ska fördelas mellan kultur- och fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden.

På dagens sammanträde beslutar kultur- och fritidsnämnden om att begära kommunstyrelsens tillstånd att teckna hyresavtal för Nya Vasahallen, med en maximal årshyra på 9,3 miljoner kronor.

Ärendet ska även behandlas av barn- och ungdomsnämnden, bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Nya Vasahallen är planerad att tas i bruk hösten 2020.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum