Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Kulturarvet i domkyrkoområdet måste säkras

Dela

Under våren 2019 har Västerås stads ”Gestaltningsprogram för Stora torget och Bondtorget” samt ”Strategi för Biskopsgatan” varit ute på remiss. Nu svarar Svenska kyrkan Västerås.

I stort är Svenska kyrkan Västerås positiv till gestaltningsprogrammet för torgen, men vill säkra kulturarvet i domkyrkoområdet för framtiden genom att stänga Biskopsgatan för biltrafik förbi Västerås domkyrka.

I remissvaret visar Svenska kyrkan Västerås även på att innerstadstorgen Fiskartorget, Stora torget, Bondtorget och Domkyrkoplan är en resurs för innerstadens utveckling. Torgen är mötes- och samlingsplatser, med förgreningar till olika attraktioner och evenemang, kulturinstitutioner och kulturarvsområdet omkring domkyrkan.

I fråga om strategin för Biskopsgatan välkomnar Svenska kyrkan Västerås stadens beslut att det inte längre är aktuellt att dubbelrikta Biskopsgatan. Samtidigt understryker kyrkan att även en fortsatt enkelriktning av trafiken riskerar att negativt påverka och allvarligt skada kulturarvet.

Helst vill man att Biskopsgatan på sträckan förbi domkyrkan stängs helt för biltrafik. Detta skulle göra det möjligt för Västerås stad och Svenska kyrkan Västerås att i samverkan skapa en parkliknande miljö mellan domkyrkan och Proban med den gamla stenmuren.

- Vi vill minska trafikbelastningen i och kring det känsliga kulturarvsområdet där Västerås domkyrka är en mycket viktig del. Det här är ett unikt område både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Därför är det viktigt att detta kulturarv säkras för framtiden, säger kyrkorådets ordförande Jörgen Eklund.

I strategin för Biskopsgatan säger Västerås stad att trafiken kring Stora torget och angränsande områden ska utredas.

- Det är bra att staden gör en trafikutredning. Utredningen bör gälla en större del av innerstaden, och inte enbart begränsas till kvarteren närmast Stora torget. Vi utgår även ifrån att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras före biltrafik både i utredningen och i praktiken, säger Jörgen Eklund.

Remissvaret från Svenska kyrkan Västerås kommer nu att behandlas av Västerås stad.

För mer information:
Jörgen Eklund, ordförande, 076-126 31 81
Ulrika Pettersson, 1:e vice ordförande, 070-263 05 34
Karin Tilly, 2:e vice ordförande, 070-294 71 84

Remissvaret kan läsas i sin helhet på:
https://admin.svenskakyrkan.se/filer/Remissvar%20till%20V%c3%a4ster%c3%a5s%20stad%20om%20Stora,%20Bondtorget%20och%20Biskopsgatan.pdf

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat
Box 5
721 03 Västerås

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras
Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. 

Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. 
Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. Fler än 60 procent, nästan 90 000, av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås. Här finns 29 kyrkor och 23 begravningsplatser.

https://www.svenskakyrkan.se/vasteras

Följ Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan Västerås / Västerås pastorat

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum