Linköpings kommun

Leanlink satsar på sjuksköterskor

Dela

Linköpings kommun väljer att göra en särskild lönesatsning på sjuksköterskor och distriktssköterskor inom Leanlink. – Det är positivt att vi nu kan göra en riktad och efterlängtad satsning på den här prioriterade gruppen. Det ligger väl i linje med kommunens personalpolitik och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Denisé Cassel (KD), kommunstyrelsens vice ordförande och ansvarig för personalfrågor.

Bakgrunden till beslutet är att nutidens äldre lever längre och har andra och mer komplexa behov än tidigare generationer. Det ställer i sin tur andra krav på kompetens och bemanning, där hälso- och sjukvårdspersonalen har en central roll.

Tre olika delar

Satsningen innehåller tre olika delar. Den första är att ett särskilt lönelyft för förvaltningens cirka 80 sjuksköterskor och distriktssköterskor som genomförs 2022 utöver ordinarie löneöversyn. Satsningen som motsvarar drygt 4 mkr kommer att fördelas individuellt, differentierat och med hänsyn till hela lönestrukturen.

Den andra delen handlar om en engångsersättning på 5 000 kronor till samma målgrupp i samband med januari månads löneutbetalning 2022. Den tredje delen handlar bland annat om individuella utvecklingsmöjligheter, förbättrade digitala verktyg, utveckling av multiprofessionella team, fler forum för samarbete, delaktighet och utveckling samt ökat samarbete inom och utom organisationen.

– Det är glädjande och nödvändigt att göra denna satsning på sjuksköterskorna, säger Sonja Erlandsson, utförardirektör och chef för Leanlink, - men det är också viktigt att poängtera Leanlink har ett pågående utvecklingsarbete för att förbättra arbets- och anställningsvillkor för samtliga vårdnära professioner kring lön, anställnings- och arbetstidsvillkor, karriär- och kompetensutveckling fortsätter Sonja Erlandssson.

Kostnader för satsningarna

Ekonomiskt innebär engångssatsningen en kostnad på 750 000 kronor för 2021. Det särskilda lönelyftet 2022 motsvarar en ökning av kostnaden på ungefär 4,5 miljoner kronor. Leanlink räknar med att kunna finansiera kostnadsökningen genom bättre förutsättningar för nyrekrytering, lägre personalomsättning och minskad användning av bemanningssköterskor.
Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum