Bra Miljöval

Livsmedelsbutiker klarar skärpta krav från Bra Miljöval

Dela

Vår dagliga konsumtion påverkar miljön negativt. Bra Miljöval har nu ytterligare skärpt kraven för miljömärkning av livsmedelsbutiker för att minska dagligvaruhandelns miljöbelastning. Några av de skärpta kraven är att butikerna skall ha ett brett hållbart fisk- och skaldjurssortiment och inte sälja smink och hudvårdsprodukter som innehåller PFAS. Butikerna ska även erbjuda fler ekologiska och vegetariska alternativ. Alla 217 butiker som redan tidigare varit märkta med Bra Miljöval har efter hårt arbete fått förnyad licens.

Bra Miljöval är en livcykelbaserad miljömärkning och kriterier för livsmedelsbutik har funnits sedan 1998. Syftet med märkningen är att minska livsmedelsbutikers totala miljöbelastning och att göra det enkelt för konsumenter att välja rätt.

Miljökraven i märkningen har skärpts fem gånger sedan starten. De skärpta kraven fokuserar främst på att komma åt den försämrade havsmiljön och att minska miljö och hälsofarliga kemikalier i vår vardag. Samtliga 217 livsmedelsbutiker som idag är märkta med Bra Miljöval klarar de nya kraven. Åtgärderna har exempelvis inneburit att butikerna inte ska sälja hälso- och miljöfarliga produkter med PFAS och bisfenoler men även utökat det miljökloka sortimentet.

—   Det är glädjande att alla licenstagare genom att skärpa sitt miljöarbete ytterligare visar att man tar ett stort ansvar för att minska sin miljöpåverkan. Med de skärpta kraven bidrar fisk- och skaldjurssortimentet till att haven får återhämta sig och att hotade arter skyddas. Butiken underlättar för konsumenten som vill välja miljö- och klimatsmart med fler ekologiska, vegetariska och miljömärkta alternativ i butikerna. Vi hoppas att fler livsmedelsbutiker inspireras att bli miljömärkta för att bidra till en hållbar framtid, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. 

ICA Maxi Haninge är en av licenstagarna som lever upp till de skärpa miljökraven.

—   Vi jobbar aktivt för ett hållbart Haninge och som Bra Miljöval-märkta blir det lättare för våra kunder att göra bra val och känna sig trygga med att vi gör allt vi kan för att minska belastningen på miljön, säger Fredrik Lillieborg, hållbarhetsansvarig, ICA Maxi Haninge.

Nya miljökrav från Bra Miljöval

  • Mer hållbart fisk- och skaldjurssortiment. Antalet arter med gult ljus enligt WWF:s Fiskguide ska minska. Inom fem år ska endast fisk- och skaldjur från bestånd med grönt ljus i WWF:s Fiskguide säljas. Fortsatt stopp för försäljning av odlade jätteräkor.
  • Öka den ekologiska försäljningsandelen av livsmedel över tid.
  • Förbud att sälja hudvårdsprodukter och smink som innehåller PFAS. PFAS är de mycket svårnedbrytbara ämnen som också kan finnas i brandskum och som på vissa platser förgiftat dricksvattnet.
  • Förbud mot miljö- och hälsofarliga bisfenoler (BPA, BPF och BPS) i mat- och barnprodukter.
  • Personalen får mer utbildning om viktiga miljöfrågor för ökad förståelse och för att lättare kunna att guida kunderna till hållbara val i butiken.
  • Fler miljömärkta tvålar, schampon och annan kroppsvård för bebisar och barn.
  • Butiken förenklar för kunder att gå, cykla och åka kollektivt eftersom kundens bilresa till butiken generellt påverkar klimatet mer än matvarornas resa från olika håll i världen.
  • Ökat fokus på vegetariska produkter.
  • Krav på miljömärkt grillkol och grillbriketter.
  • Färre produkter med PVC.

Bra Miljöval Livsmedelsbutik miljökrav

Bra Miljövalmärkta livsmedelsbutiker

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bedrivs av Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen med över 237 000 medlemmar. Bra Miljöval startade 1990 och märkningen bygger på två grundidéer: att naturresurser måste sparas samt att den biologiska mångfalden och människans hälsa inte får hotas. Bra Miljöval miljökrav är strikta och kriterierna skärps regelbundet. Produkter och tjänster måste därför fortsatt utvecklas för att kunna fortsätta bära Bra Miljöval.

Följ Bra Miljöval

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Bra Miljöval

Nu finns miljömärkt taxi i Göteborg13.10.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sedan den 1 oktober kan du åka miljömärkt taxi i Göteborg. Taxibolaget Green Cab Logistics AB erbjuder tjänsten eSmart Taxi, märkt med Bra Miljöval. Med miljömärkt taxi åker du med ett fordon som drivs med miljömärkt el, biogas eller förnybar vätgas. Fordonen tvättas med miljömärkta rengöringsprodukter på ett sätt som lever upp till miljökraven. Målet med Bra Miljöval persontransporter är att få ett mer hållbart transportsystem. I september kom nya miljökrav för persontransporter där det bland annat ställs specifika krav på taxitjänster för att bidra till minskad miljöpåverkan från branschen. — Miljömärkta taxiresor utförs med el- och gasbilar för att minska klimatpåverkan samt lokala miljö- och hälsofarliga utsläpp. Elbilarna drivs även med miljömärkt el och för alla fordon ställs krav på rengöringen för att minska farliga utsläpp till vatten, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Green Cab Logistics AB är det första taxibolaget som erbjuder miljömärkta taxiresor enligt de nya milj

Nya miljökrav för persontransporter gör det lättare att utveckla hållbara transportsystem9.9.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den 9 september presenteras nya miljökrav på persontransporter från miljömärkningen Bra Miljöval. Bakgrunden till nya krav är utveckling av färdmedlens teknik och förändrade resmönster. Genom att kraven nu även har anpassats efter olika färdsätt kan miljömärkningen driva på respektive bransch till ett mer hållbart transportsystem. Bra Miljöval miljömärkning för persontransporter har funnits sedan 1994. Syftet med miljömärkningen är att minska transporternas negativa påverkan på miljön. Fram till nu har kraven varit desamma oavsett färdsätt, men dessa skiljer sig nu åt. — Genom att ha anpassade krav för respektive färdsätt kan vi enklare driva på utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Förhoppningsvis kommer det att hjälpa resenärer och upphandlare att välja transporttjänsterna med lägst miljöpåverkan. De olika färdsätten är cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval. Aktörer inom persontranspor

Nyttadesign först ut att märka yoga- och meditationsprodukter med Bra Miljöval17.7.2020 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I maj blev Nyttadesigns produkter för yoga, meditation och avslappning märkta med Bra Miljöval. Märkningen innebär strikta miljökrav på produktionen av textilierna. Den oberoende miljömärkningen Bra Miljöval säkerställer att nyproducerade textilier tillverkas på ett hållbart sätt både för människor och miljö. — I märkningen ställs krav på hela produktionsprocessen från fiber till färdig produkt. Även att kemikalier, färger och processer är bättre för miljön och för de personer som arbetar i produktionen. Det är glädjande att Nyttadesign har valt att miljömärka 26 av sina textilprodukter, säger Eva Eiderström, chef för Bra Miljöval. Nyttadesign som tillverkat textilprodukter för yoga och meditation sedan 1992 har sett en stor efterfrågan på miljömärkta alternativ. Genom miljömärkningen tar man ytterligare ett steg i hållbarhetsarbetet, samtidigt som man underlättar för sina kunder att göra medvetna val. — Genom att märka produkter med Bra Miljöval så får vi en kunnig part som både ger o

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum