Naturvetarna

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter minska bland naturvetare

Dela

Löneskillnaderna mellan kvinnliga och manliga naturvetare fortsätter att minska. En aktuell analys över 2018 visar att de oförklarade löneskillnaderna var cirka 3 procent, något mindre än i en jämförbar studie från 2014.

-          Det är självfallet mycket glädjande. Vi vill se en lönebildning där kön aldrig är en faktor utan där individens kompetens, prestation och ansvar är det avgörande. Att de oförklarade löneskillnaderna fortsatt minskar bevisar att vår modell för lönebildning med lönesamtal mellan chef och medarbetare ger resultat, kommenterar Andreas Nyström, förhandlingschef offentlig sektor.

Fler kvinnor blir chefer. Den sammanvägda löneutvecklingen för de tre senaste åren är generellt positiv för förbundets medlemmar med en genomsnittlig utveckling för de som besvarat löneenkäten på 13,2 procent. Också här sticker kvinnor ut i positiv bemärkelse med en löneutveckling på 13,5 procent medan motsvarande siffra för män är 12,7.

Andelen kvinnliga chefer hos förbundet fortsätter också att öka. Sedan 2015 har andelen kvinnor som uppger att de arbetar som chefer ökat från 11 till 12 procent. Alltfler kvinnor uppger också att de är högre chefer.

-          Andelen kvinnor med högre chefsposition börjar nu närma sig 2 procent, i jämförelse med männens 3 procent. Att fler kvinnor kan få högre chefspositioner är viktigt då vi bland våra medlemmar kan se en snedfördelning främst vad gäller mellanchefsnivå och på högra positioner. För att uppnå en helt jämställd arbetsmarknad behöver alla osynliga glastak och förutfattade uppfattningar baserat på kön försvinna när tjänster ska tillsättas, säger Roma Uddin, förhandlingschef privat sektor.

Oförklarade löneskillnader fortfarande kvar. Negativt är att det fortfarande finns oförklarade löneskillnader och utvecklingen går enligt förbundet alltför sakta. Det ska inte finnas några löneskillnader baserat på kön för akademiker inom naturvetenskap.

-          Vi kommer därför att fortsätta arbeta för att utveckla lönesamtalsprocessen hos både arbetsgivare och våra medlemmar. Tillsammans med andra insatser för att komma åt strukturella löneskillnader utifrån kön på arbetsmarknaden hoppas vi på sikt helt kunna radera skillnaderna i livslön för naturvetare, avslutar Kristofer Jervinge, teamchef påverkan.

För vidare information, v. v. kontakta:
Kristofer Jervinge, teamchef påverkan Naturvetarna, tfn 073-366 24 25

Kontakter

Om

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 33 000 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Följ Naturvetarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturvetarna

Naturvetarna för dialog med Region Värmland om medarbetarnas utveckling23.5.2019 08:17:00 CESTPressmeddelande

Många medarbetare vittnar om bristande utvecklingsmöjligheter inom hälso- och sjukvården, samtidigt som de medicinska och tekniska förändringarna i verksamheten sker snabbt. Arbetsgivare som Region Värmland måste bli bättre arbetsgivare och skapa förutsättningar för att attrahera, utveckla och behålla sin personal. I sin satsning på hälso- och sjukvårdssektorn besöker fackförbundet Naturvetarna i dag Region Värmland för att föra dialog om naturvetares roll och kompetens inom sektorn för att skapa en effektivare hälso- och sjukvård.

Naturvetarna för dialog med Region Stockholm om kompetensförsörjning9.5.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Ökad digitalisering, utvecklad diagnostik och fler individualiserade behandlingar gör att nya kompetenser behövs inom hälso- och sjukvården. För att klara kompetensförsörjningen och genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar, måste regioner som arbetsgivare skapa en attraktiv och inkluderande utvecklingskultur. I Naturvetarnas satsning på hälso- och sjukvårdssektorn besöker förbundet under maj månad fyra sjukhus i Region Stockholm och för dialog om naturvetares roll och kompetens inom sektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum