Trafikverket

Lugnare och tryggare för alla trafikanter på Gamla Bangatan i Ludvika

Dela

Trafikverket har förbättrat säkerheten för gående, cyklister och bilister på Gamla Bangatan i Ludvika. Viktiga delar i projektet har varit att bygga en avskild gång- och cykelväg och att få ner hastigheten på vägen.

Snart är vägarbetet på Gamla Bangatan i Ludvika på väg 66klart. Tidigare var vägen sliten och innehöll många riskfyllda ställen för gående och cyklister. Nu pågår de sista insatserna innan vägen är helt klar. Vägen har blivit mer stadslik och framför allt mer trafiksäker eftersom många trafikproblem har byggts bort.

Ett bekymmer har varit att bilisterna inte har hållit hastighetsbegränsningen 40 km/tim på sträckan. Det skapade många riskfyllda situationer, eftersom det fanns många utfarter och dessutom cyklister som ska samsas med bilar på vägen.

Flera korsningar och utfarter har stängts för att styra bort trafik mot centrum, till fördel för trafiksäkrare bostadsområden. Busshållplatser och passager för gående och cyklister har byggts, och nu finns även ett nytt gång- och cykelstråk mellan Timmermansvägen och Grågåsvägen som är avskilt från vägen.


Rätt hastighet räddar liv

En viktig trafiksäkerhetsåtgärd är de smalare körfälten som gör att bilister måste anpassa hastigheten och köra max 40 km/tim.

- En del trafikanter har hört av sig och tycker det är dåligt att vägen blivit smalare. Avsikten med smalare väg är helt och hållet ett sätt att förebygga en trafikfara och minimera olyckor. En smalare väg gör det lättare att hålla hastighetsgränsen, säger Patrick Svärd, projektledare på Trafikverket.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

I mitten av juli planeras körfälten på Gamla Bangatan att asfalteras. Sedan återstår det endast att göra iordning planteringar innan Gamla Bangatan är helt klar.


Mer information

  • Ombyggnaden av väg 66 är en delåtgärd i det mer omfattande projektet genom Ludvika på väg 50 och 66, med åtgärder för en bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad. 
  • Arbetet på väg 50 är planerat att starta våren 2020. Upphandling av entreprenör sker under hösten-vintern 2019.
  • Trafikverket.se/Genomfart- Ludvika (se länk)

Kontakter

Patrick Svärd, projektledare, Trafikverket, 010-123 64 04
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum