Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar: Inför en Cirkulationsplan för Malmö

Dela

Klimatpolitiska rådet har ännu en gång understrukit vikten av omställning vad gäller våra transportsystem och påpekat att omställningstakten behöver accelereras. Fordonstrafiken måste minska till förmån för mer hållbara transporter såsom fossilfri kollektivtrafik, cykel eller gång. Vänsterpartiet vill därför att Malmö Stad verkar för en omställning av sitt trafiksystem och att en cirkulationsplan införs i Malmö.

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)

- Bilarna måste bli färre! De förstör klimatet och försämrar vår stadsmiljö på flera sätt; dålig luft, trängsel samt brist på plats för parker och annat. De är orsak till många dödsfall och till dålig hälsa för många Malmöbor, säger Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige och en av motionärerna.

Personbilarna står för mer än hälften av utsläppen från trafiken i Sverige, de står dessutom stilla 97 procent av tiden under sin livstid. För varje bil finns det i genomsnitt åtta parkeringsplatser, förutom vägbanor, vilket resulterat i mer yta för parkering än för bostäder i Sverige. 

- Gång, cykel och kollektivtrafik måste bli prioriterade trafikslag i Malmö. Med en cirkulationsplan och begränsad genomfartstrafik förbättras snabbt förutsättningarna för dessa trafikslag. Detta behövs för att vi skall få till stånd ett klimatmässigt hållbart och hälsosamt trafiksystem i staden, säger Anders Andersson (V) kommunalråd och den andre motionären.

En metod för att uppnå detta är att införa en cirkulationsplan. Det har genomförts i
flera städer i Belgien och Nederländerna, i Sverige har Växjö med stöd av EU påbörjat ett
arbete i denna riktning. Syftet är att kraftigt begränsa genomfartstrafiken i städerna,
oftast med en helt bilfri stadskärna omringad av zoner där bilar endast får köra in och ut i
samma zon. En sådan plan kräver väldigt lite investeringar och leder snabbt till en bättre
och tryggare stadsmiljö. Där de införts har det snabbt lett till färre bilar, bättre luft, mindre
buller, fler cyklister och bättre framkomlighet för bussar och andra samhällsnyttiga
fordon.

- Vi måste göra det attraktivt att byta bilen mot mer hållbara och hälsosamma transportsätt. En cirkulationsplan skulle göra just detta! Nederländerna, landet som satsat mest på cykelinfrastruktur, har också det nöjdaste bilisterna, avslutar Gunilla Ryd.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gunilla Ryd (V)
Gunilla Ryd (V)
Ladda ned bild
Anders Andersson (V)
Anders Andersson (V)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Malmövänstern motionerar om plan för sexuell hälsa12.8.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag startar World Pride och Malmövänstern vill se en ambitionshöjning i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Vänsterpartiet föreslår därför Malmö stad att ta fram en strategi och handlingsplan för arbetet med sexuell hälsa i alla åldrar för den kommande mandatperioden, samt att de ska förnyas var fjärde år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum