Järfälla Kommun

Mer stadsliv, kommersiella lokaler och tunnelbana i nästa etapp av Barkarbystaden

Dela

Detaljplanen för den fjärde etappen i Barkarbystaden är ute på granskning. Det är en viktig och central del i utbyggnaden av staden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.

Visionsbild över ”Tunnelbanetorget” i Barkarbystaden.  Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha en av sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.(Visionsbild: Tovatt)
Visionsbild över ”Tunnelbanetorget” i Barkarbystaden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha en av sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.(Visionsbild: Tovatt)

– Den här detaljplanen är viktig för stadslivet i Barkarbystaden och tunnelbanans utbyggnad hit. Området kommer tack vare den nya tunnelbanestationen att ha mycket bra lägen för kommersiella lokaler och bra förutsättningar för caféer, restauranger, handel och livsmedelsaffär, allt för att skapa en levande stadsdel, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

Detaljplanen för Barkarbystaden IV omfattar i korthet:

  • Tunnelbanestation Barkarbystaden med två uppgångar.
  • 2 200 bostäder.
  • 35 000 kvm lokaler för kontor, handel och service.
  • Tre förskolor med möjlighet till bra lek- och utemiljöer.
  • Parker och torg.

I detaljplanen finns spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Bland annat bevaras den gamla landningsbanans läge och delar av den blir gågata och rekreationsyta i den nya stadsbilden. I de mest centrala delarna vid tunnelbanans entréer och längs med huvudstråken planeras för tätare och högre bebyggelse som sedan trappar ner i våningsantal och öppnar sig med en grönyta i mötet med befintlig villabebyggelse i Kyrkbyn.

I det omarbetade förslaget till detaljplan har några större förändringar gjorts:

  • Två kvarter har lyfts ur planområdet eftersom de ingår i ett utredningsområde för ett eventuellt nytt högkvarter för Försvarsmakten.
  • En park med plats för lek och rekreation har lagts till, där detaljplanen möter den befintliga villabebyggelsen i norra Kyrkbyn, för att hantera dagvatten och skyfall.
  • En del har omarbetats för att möjliggöra en större park i centralt läge nära den ena av tunnelbanans entréer. 

Om granskningen

Granskningen av detaljplanen för Barkarbystaden IV pågår mellan 19 mars och 8 april. Beslutet om att sända förslaget till detaljplan för Barkarbystaden IV på granskning togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla onsdagen den 13 mars.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I och Barkarbystaden X och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Veddesta I, Veddesta II, Veddesta III och Veddesta IV. Genomförandet av detaljplanerna Barkarbystaden II och Barkarbystaden III startar under 2019.

Nyckelord

Kontakter

Emma Feldman (M)Kommunstyrelsens ordförande

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Järfälla sedan den 15 oktober 2018. Presskontakt John Backvid, john.backvid@jarfalla.se, 073-077 79 75

073-077 79 75emma.feldman@jarfalla.se

Bilder

Visionsbild över ”Tunnelbanetorget” i Barkarbystaden.  Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha en av sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.(Visionsbild: Tovatt)
Visionsbild över ”Tunnelbanetorget” i Barkarbystaden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha en av sina två uppgångar och det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med handel, service och kontor.(Visionsbild: Tovatt)
Ladda ned bild
Visionsbild över parken och gågatan i närheten av den östra tunnelbaneentrén. Den gamla landningsbanans läge bevaras och delar av den blir här gågata i den nya stadsbilden. (Visionsbild: Tovatt)
Visionsbild över parken och gågatan i närheten av den östra tunnelbaneentrén. Den gamla landningsbanans läge bevaras och delar av den blir här gågata i den nya stadsbilden. (Visionsbild: Tovatt)
Ladda ned bild
Visionsbild över Barkarbystadens östra tunnelbaneentré.(Visionsbild: Tovatt)
Visionsbild över Barkarbystadens östra tunnelbaneentré.(Visionsbild: Tovatt)
Ladda ned bild
Visionsbild över kvarter, gator, torg och parker i den fjärde etappen av Barkarbystaden. (Visionsbild: Tovatt)
Visionsbild över kvarter, gator, torg och parker i den fjärde etappen av Barkarbystaden. (Visionsbild: Tovatt)
Ladda ned bild
Illustrationsplan för den fjärde etappen av Barkarbystaden med kvarter, gator, torg och parker.
Illustrationsplan för den fjärde etappen av Barkarbystaden med kvarter, gator, torg och parker.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum